Tööandjate Keskliit

Ettevõtlusorganisatsioonide kompromissettepanek: Usaldusväärne tööandja sisserände kvoodi alt välja

Kuna sisserände piirarvu kaotamiseks või oluliseks suurendamiseks poliitiline kokkulepe puudub, siis soovitavad Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda vabastada piirarvu alt usaldusväärse tööandja juures töötavad välismaalased.

Usaldusväärse tööandja võimalikud kriteeriumid on, et ettevõte on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta jooksul, tal ei ole maksuvõlgu, teda ei ole karistatud süütegude eest ettevõtluse alal, majandusaasta aruanded on esitatud tähtaegselt ning ettevõte vastab käibe ja töötajate arvu poolest mõistlikele miinimumnõuetele.

„Sarnane regulatsioon kehtib näiteks Leedus, kus muidu puuduvad elamisloa kvoodid ja kus tööandjate diferentseerimine aitab kaasa elamislubade vormistamise protsessi kiirendamisele,“ kommenteeris Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. „Praegu Siseministeeriumis plaanitavad välismaalaste seaduse muudatused liiguvad aga risti vastupidises suunas. Need ei aita leevendada Eesti majanduse arengut takistavat tööjõupuudust, vaid hoopis võimendavad olemasolevaid probleeme.“

Tööandjad ja Koda saatsid 30. septembril Siseministeeriumile ühise kirja, kus taunivad planeeritavaid muudatusi välismaalaste seaduses.

Eelnõu kohaselt on 2020. aastal sisserände piirarv 1314, kuid ettevõtjad saavad ilma ministri soovituskirjata elamisluba taotleda ainult 647. töötajale. Samuti ei saa töötamiseks mõeldud elamislube taotleda suure tööjõupuudusega valdkonnad nagu ehitus ja teenindus. 

2020. aasta sisserände piirarvu soovitakse eelnõu kohaselt jaotada elamisloa liikide lõikes ning kvoodid on järgmised:

  • elamisluba töötamiseks: 647
  • elamisluba kaaluka riikliku huvi korral: 650
  • elamisluba ettevõtluseks: 13
  • elamisluba välislepingu alusel: 4

 

Töötamiseks mõeldud elamislubade arv väheneb rohkem kui kaks korda. Kui sellel aasta anti välja 1311 kvoodi alla minevat elamisluba töötamiseks, siis eelnõu kohaselt on see number järgmisel aastal vaid 647.

Kõige suurem osa elamislube antakse välja kaaluka riikliku huvi korral, mille jaoks on vaja täita tavanõuded ja saada lisaks mõne ministri soovituskiri ning siseministeeriumi nõusolek. Selline lähenemine aga tekitab ettevõtlusorganisatsioonide hinnangul korruptsiooniohu ja ebavõrdse kohtlemise. Viimase neljal aastal ei ole väljastatud ühtegi elamisluba kaaluka riikliku huvi korral.

Kvoot piirab 16 sektori võimalusi kaasata elamisloaga võõrtööjõudu.Eelnõus on toodud välja, et töötamiseks mõeldud elamislubasid antakse sisserände piirarvu alt välja üksnes viie valdkonna tööandja juures töötamiseks. Need valdkonnad koos piirarvudega on järgmised:

  • töötlev tööstus: 311
  • info ja side: 195
  • veondus ja laondus: 89
  • haridus: 39
  • tervishoid: 13

Loe Tööandjate ja Kaubandus-Tööstuskoja ühist seisukohta ja põhjendusi SIIT

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×