Tööandjate Keskliit

Eesti Tööandjate Keskliit otsib esindajaid töövaidluskomisjonidesse

Soovid seista tõe ja õiguse eest töösuhetes?
Saad aru nii tööõigusest kui reaalsest elust töökohal?

Eesti Tööandjate Keskliit otsib esindajaid töövailuskomisjoni(desse).

Vastavalt 01.01.2018. a jõustuvale seadusele sobid sa kaasistujaks (Töövaidluse lahendamise seaduse §8) kui:
1) sa oled teovõimeline Eesti kodanik;
2) sinu elukoht on Eestis;
3) sa oskad eesti keelt B2-tasemel;
4) sa oled kaasistuja tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega;
5) sa ei ole süüdi mõistetud kuriteo toimepanemises;
6) sa ei ole pankrotivõlgnik;
7) sinu terviseseisund sobib kaasistuja tegevuseks.

Kandideerijatel palume saata sooviavaldus, CV ja kinnituskiri TVS § 8 sätestatud nõuetele vastavuse kohta hiljemalt 23. novembriks aadressil employers@employers.ee.
Palume sooviavalduses märkida, millise piirkonna töövaidluskomisjoni töös on soov osaleda.

Töövaidluskomisjonide tööpiirkonnad:
Töövaidluskomisjonid asukohaga Tallinn: tööpiirkond Tallinn, Harjumaa, Haapsalu, Rapla

Töövaidluskomisjonid asukohaga Tartu:
Töövaidluskomisjon I lõuna. (Tööpiirkond Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa)
Töövaidluskomisjon II lõuna. (Tööpiirkond Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa

Töövaidluskomisjon asukohaga Pärnu: tööpiirkond Järva, Pärnu maakond, Saaremaa, Hiiumaa
Töövaidluskomisjon asukohaga Jõhvi: tööpiirkond Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×