Tööandjate Keskliit

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor toetab praktikajuhendajaid

Praktik Cum Laude konkursi puhul on eriline see, et auhinnad saavad ka võitjate praktikajuhendajad. Juba teist aastat on juhendajatele auhinnad andnud Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. Sel aastal andis Mainor võimaluse valida endale meelepärane koolitus Avatud Kõrgkoolist lausa kümnele juhendajale. Küsisime EEK Mainor rektorilt Mait Rungilt, miks ta peab nii oluliseks väärtustada praktikat ja juhendamist.

Mait Rungi, Eesti Ettevõtluskõrgkooli rektor

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on rakenduskõrgkool, kus on oluline õppurite kiire oskuste rakendamise võime. Seetõttu on meile tähtis õppe rakenduslikkus, mida ei saa kuidagi tagada ilma praktikata. Praktikas saavad kokku kõrgkool ja ettevõte, kõrgkool annab teadmised ja oskused ning ettevõte annab võimaluse nende rakendamiseks reaalses keskkonnas. Selle toimimiseks on oluline mõlema osapoole tahe, tugi ja juhendamine.

Meie õppest moodustab olulise osa praktika, üliõpilastele vahendatakse praktikakohti, toimuvad ekskursioonid ettevõtetesse, töövarjutamised, erialaõppes on soositud praktikutest lektorid ja õppeprotsessis praktilised tegevused, kursuse- ja lõputööde teemad on praktilise väärtusega. Tööandjate panus praktikakohtade loomisel on väga oluline. Mitte kõik ettevõtted ei panusta praktika läbiviimisesse ega loo praktikavõimalusi, sest see nõuab lisaressursse ja praktika süsteemne läbiviimine on omaette oskus. Näha tuleb mündi teist, kasumlikku poolt, tulevast tööjõuga varustatust ja kiiret tööleasumist, abi asendamistel ja võrgustiku kasvu. Mõned ettevõtted teevad seda suuremal määral, pakkudes praktikakohti ka välisüliõpilastele või rakendades töökohapõhist õpipoisiõpet.

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor peab oluliseks ja rakendab ühe esimese kõrgkoolina Eestis töökohapõhist õpipoisiõpet ja praktikat laialdaselt oma erialadel ning seetõttu on meil heameel osaleda teistele praktika panustajatele auhindade väljapanemisel. Tubli töö! Aitäh!

Foto: Aron Urb/Tööandjate Keskliidu erakogu

Lugu on valminud programmi „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses“ ning „Õpipoisiõppe laiendamine“ raames.  Programmi eesmärk on viia õppimisvõimalused vastavusse tööturu vajadustega. Programmi tegevusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Eesti Tööandjate Keskliit.

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×