Tööandjate Keskliit

D9+ ühispöördumine digimeelsetele valitsustele

27.oktoobril kohtusid Euroopa Liidu digimeelsete riikide (nn D9+) ministrid Luksemburgis, et arutada digitaalsele ja rohelisele üleminekut. Eesti Tööandjate Keskliit koos kümne Euroopa Liidu ettevõtjate organisatsiooniga (Belgia, Iiri, Tsehhi, Taani, Soome, Luksemburg, Poola, Portugal, Rootsi, Hollandiesitasid ühispöördumise ettevõtete digitaalse koostöö edendamiseks ja valitsuste tasandil loodud digimeelsete riikide koostöö toetuseks. Pöördumises on välja toodud esialgsed soovitused poliitikakujundajatele menetluses olevate algatuste kohta, sealhulgas kavandatud tehisintellekti ja andmete haldamise ja reguleerimise kohta, et võimaldada paremini nii rohelist kui digitaalset üleminekut.

D9+ liikmesriikide ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonid tervitavad väljendatud ambitsiooni Euroopa digitaalse kümnend suunas. D9+ esindab Euroopa Liidu digitaalselt kõige arenenumaid liikmesriike, kes saavad edasistest digitaalsetest võimaldatud innovatsioonist tohutut kasu. Milline saab olema ELi digitaalne tulevik on võtmeküsimus.  Ettevõtjad peavad oluliseks avatud, konkurentsivõimelisemat, nutikamat ja vähese CO2 heitega majandust, turvalist ja usaldusväärset digitaalset keskkonda koos jätkusuutliku ettevõttebaasiga, mis pakub kvaliteetseid töökohti ja võimaldab kõrget elukvaliteeti. Loodavad näha Euroopa Liitu, mis loob organisatsioonidele ja üksikisikutele tingimused tehnoloogiliste ja keskkonnamuutustega kohanemiseks ning oma täieliku potentsiaali saavutamiseks. Tööandjate ja ettevõtjate organisatsioonid toetavad ja julgustavad digimeelsete riikide ministrite jätkuvaid ühiseid jõupingutusi, et edendada ja võimaldada edasist digitaalset ja rohelist innovatsiooni nii oma riigis kui ka ELis laiemalt, tugevdades seeläbi ühist majanduse taastumist, vastupanuvõimet ja heaolu.

Lisaks esitati ja konkreetsed soovitused, millele soovitati ministritel tähelepanu pöörata: toetada ühtsust rohelise ja digitaalse üleminekupoliitika, trajektooride ning võimaluste osas; tagada, et andmete haldamine ja reguleerimine võimaldaksid edasist rohelist ja digitaalset innovatsiooni; toetada suutlikkust, mis võimaldab rohelisi ja digitaalseid võimalusi ning tagada, et kavandatav tehisintellekti juhtimine ja reguleerimine võimaldab rohelist ja digitaalset innovatsiooni.

Täiendava digitaal- ja andmeinnovatsiooni võimaldamine toetab rohelist üleminekut ja suurendab konkurentsivõimet, kasutades järgmist: praeguste logistika- ja protsessitoimingute optimeerimine; energia- ja ressursimahukate tegevuste häirete sageduste ja tööseisakute pikkuste vahendamine; keskkonnamõjude vältimiste kavandamiseks või leevendamiseks maavaatlusandmete kasutamine ja transpordihalduse optimeerimine.

Ühispöördumisele on lisatud ka konkreetseid näiteid, ettevõtetest, kus on kasutatud innovaatilisi ja digitaalseid lahendusi. Ühispöördumise täistekstiga on võimalik tutvuda SIIN

Foto: canva.com

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×