Tööandjate Keskliit

Cybernetica annab väärt praktikakogemuse

Sel aastal sai parima välistudengite praktikat toetava tööandja tiitli Cybernetica AS, kelle tegevus praktikakohtade pakkumisel ja välistudengite toetamisel on olnud pikaajaline, süsteemne ja silmapaistev. Cybernetica võtab igal aastal vastu umbes 20 praktikanti ettevõtte erinevatesse osakondadesse ja märkimisväärne arv praktikante on välisüliõpilased. Suur osa praktikantidest jäävad pärast praktikaprogrammi lõpetamist Cyberneticasse tööle. Ettevõttes leitakse, et rahvusvahelised praktikandid toovad mitmekesisust ja täiendavad tööjõudu.

Praktik Cum Laude konkursilt tuli Cyberneticale teinegi auhind – kutsehariduse kategoorias võitis praktikant Piret Buldas.

Millega Cybernetica AS tegeleb?
Cybernetica on üle 20aastase kogemusega IT-arenduse ettevõte, mis on loonud Eesti e-riigi alussüsteemid, nende hulgas Smart-ID, X-tee, internetivalimiste alustehnoloogiad ning tolli- ja maksusüsteemid. Tegelesime näiteks Maksu- ja Tolliameti projekti EMTA 2020 raames uue e-Maksuameti alussüsteemide loomisega. Seega võib öelda, et mõne Cybernetica süsteemiga on kõik vähemalt korra elus kokku puutunud. Lisaks Eesti e-riigi süsteemide ülesehitamisele kasutatakse meie turvalisi tehnoloogiad ja lahendusi e-riigi ja digiidentiteedi, andmevahetuse ja -analüüsi, mereseire- ja raadiosidesüsteemide vallas veel 35 riigis üle maailma.

Missugune on ettevõtte praktikakorraldus?
Iga aasta alguses selgitatakse Cybernetica AS-is välja suvise praktikaprogrammi vajadused. Selleks annavad osakonnad HR-meeskonnale teada, mis positsioonidele ja mitu praktikanti ollakse valmis suveks vastu võtma. Praktikale kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus ning pärast seda saadetakse kõikidele kandidaatidele laiali proovitööd. Vestlustele kutsutakse parimate proovitööde tegijad. Vestlusel tutvustatakse praktikandile Cybernetica elu-olu, räägitakse meeskonnast, millega praktikant on liitumas. Peale vestluste vooru valivad osakonnad välja oma suvised praktikandid. Iga praktikant saab endale juhendaja. Praktikandid läbivad samasuguse onboarding protsessi nagu kõik teised Cybernetica uued töötajad. See sisaldab ka sisemist töökorraldust reguleerivate juhendite läbilugemist ning infoturbe poliitika loengu läbimist. Juhendajad teevad enda praktikantidega regulaarselt üks-ühele vestlusi. Õnnestunud praktikaperiood on see, kui tudengid omandavad meie juures uusi teadmisi ja näevad, kuidas tegelikult käib ühes IT-ettevõttes igapäevane töö. Cybernetica on huvi praktikantide näol leida enda kollektiivi uusi töötajaid ehk peale praktika läbimist saavad säravamad praktikandid ka pakkumise jääda ettevõttesse tööle.

Milliseid tegevusi teeb ettevõte kooliga koostöös, et tagada parim võimalik praktikakorraldus?
Cybernetica üks põhiväärtuseid on alati olnud töötajate õpingute ning arengu toetamine. Tudengitele pakume paindlikku tööaega, et oleks võimalik samaaegselt läbida õpingud kvaliteetselt ning rakendada omandatud teadmisi Cyberneticas. Meie töötajate hulgas on palju õppejõude ja oleme pakkunud aastate jooksul tudengitele välja nii lõputööde teemasid kui ka juhendanud erinevatel kõrghariduse tasemetel (lisaks bakalaureusele ja magistrile on meie töötajad olnud juhendajaks ka mitmetele doktoritöödele).

Kuna ülikoolidega on tihe koostöö, siis on meil võimalik alati ka juhendamist puudutavale tagasisidele väga paindlikult reageerida.

Cybernetical on kontorid nii Tallinnas kui ka Tartus, mis tähendab seda, et meie juures on võrdselt võimalik praktikat läbida mõlema linna ülikoolide õpilastel. Meil on olnud ka praktikante, kes Tallinnast on läinud praktikale Tartusse ja vastupidi, mis on heaks näiteks, kuidas võimaldame regionaalset liikumist ning selle läbi ka teadmiste-kogemuste vahetust erinevate linnade meeskondade vahel. Cybernetica on alati pakkunud praktika võimalust ka välistudengitele.

Mida teeb ettevõte praktikantide leidmiseks? 
Cybernetica AS on aastaid osalenud erinevatel karjäärimessidel: Delta Karjääripäev (endine ATI karjääripäev), mess Võti Tulevikku, oleme võtnud vastu erinevaid tudengite rühmasid ja rääkinud neile Cybernetica tegemistest, meie töötajad annavad Tartu Ülikoolis ja TalTechis loenguid.

Milliseid õppureid oli teil möödunud aastal praktikal? 
Cyberneticas on olnud praktikal üliõpilased,Eestis õppivad välistudengid ja kutseõppurid.2020. aastal viibis Cyberneticas erinevatel positsioonidel praktikal 18 tudengit. Nende hulgas oli tudengeid Tartu Ülikoolist, TalTechist ja Tallinna Tööstushariduskeskusest. Praktikat viidi läbi järgmistel ametikohtadel: teadus, programmeerimine, äriarendus, personalitöö (värbamine), analüüs ja klienditugi. Praktika kestvuseks oli keskmiselt 3-4 kuud. 18 praktikandist 10-le tehti pärast praktikat tööpakkumine ja nad jätkasid tööd Cyberneticas.

Lugu valmis konkursi Praktik Cum Laude raames. Eesti Tööandjate Keskliit korraldab konkurssi kuuendat aastat koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteametiga. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond. 

Autor: Katrina Kurg, Cybernetica AS personalispetsialist

Foto autor: Aron Urb/Tööandjate Keskliidu erakogu

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×