Tööandjate Keskliit

Avalda arvamust: ettepanekud riikliku statistika seaduse muutmiseks

Ootame ettepanekuid riikliku statistika kogumise korralduse muutmiseks. Rahandusministeerium on analüüsimas riikliku statistika seaduse muutmise vajalikkust seoses Euroopa statistikat reguleeriva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse(EÜ) nr 223/2009 täiendamisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2015/759.

Aastate jooksul tõusetunud ettepanekute ja probleemide valguses riikliku statistika seaduse muutmise osas, palume välja tuua, millised teemad riikliku statistika seaduses vajaksid Teie hinnangul muutmist ning millised oleksid väljapakutud lahendusvariandid.

Ootame ettepanekuid 19. oktoobriks 2016 aadressil raul.aron@employers.ee

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×