Tööandjate Keskliit

Alates 22. novembrist jõustuvad uued kollektiivlepingute laiendamise kriteeriumid 

Alates 22. novembrist 2021 jõustuvad kollektiivlepingu seaduse muudatused, mille kohaselt võib kollektiivlepinguga laiendada palga-, töö- ja puhkeaja tingimusi kogu sektorile vaid juhul, kui selles on kokku leppinud tööandjad, kes pakuvad tööd vähemalt 40% vastava tegevusala töötajatele ja ametiühingute liit või sama tegevusala liikmeid koondav ametiühing, kelle liikmed moodustavad 15 % tegevusala töötajatest või kellel on vähemalt 500 liiget.  

Enne kokkuleppe sõlmimist on kohustus avalikult informeerida ning kaasata kõiki töötajaid ja tööandjaid, kelle suhtes tingimusi laiendada soovitakse.

Valdkonna eest vastutav minister kontrollib laiendatava kollektiivlepingu tingimuse ning informeerimis- ja konsulteerimisprotsessi vastavust nõuetele. Üleriigilise töötasu alammäära kokkuleppele kehtib eriregulatsioon. 

Selgituseks: kollektiivlepingu laiendamine tähendab kollektiivlepingu tingimuste kohaldamist ka nende töötajate ja tööandjate suhtes, kes ei ole kollektiivlepingu pooled ega mitte ka isikud, kelle huve pooled kollektiivlepinguga esindavad, kuid kes tegutsevad kollektiivlepingus kokkulepitud tegevusalal või selle tegevusala piires kollektiivlepingus kokku lepitud ametialal. 

Kollektiivlepingu seadus

Foto: canva.com

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×