Tööandjate Keskliit

Tuulelohe lend 2014

konverents Kasv vähemate töökätega

 
Ainult töötav inimene hoiab majandusmootori käimas. Kuid kõik mootorid ei tuksu ühtmoodi. Töö tulemus sõltub kolmest muutujast: töötajate hulgast, nende kompetentsist ning nende juhtimisest.
 
Töötavate inimeste hulk väheneb kiiresti – kes läheb välismaale, kes pensionile, kes jääb töövõimetuks. Maailma riikide konkurentsivõime uuringus on Eesti kvalifitseeritud tööjõu saadavuse pingereas viimane.
 
Vähem töötajaid ei tähenda üksnes suuremat koormat igale maksumaksjale. Vähem töötajaid tähendab ka rängemat palgasurvet ettevõtjale, kelle roll heaolu loojana ning töötajate potentsiaali realiseerijana kipub teinekord ununema. Mida teha?
 
Võimalusi pole palju. Inimesed tuleb üles leida, soodustada nende arengut ja õppimist, neid hästi hoida ning nende tööd targalt juhtida. Tuulelohe lend 2014 keskendub töötavale inimesele kui Eesti olulisimale majandusressursile.
 
2014. aasta Tuulelohe lennul arutame:
  • Kuidas kaasata tööturule enam piiratud töövõimega inimesi?
  • Kas paindlikumad töötingimused on lahendus?
  • Kas piirangud välistööjõu sissetoomiseks on asjakohased?
  • Kes vastutab elukestva õppe ja ümberõppe eest?
  • Kuidas suurendada investeeringuid töötajate tervisesse?
 
Tööandjate aastakonverentsile Tuulelohe lend 2014 on oodatud ettevõtete juhid, poliitikakujundajad, riigiametnikud, teadlased ja ajakirjanikud, aga ka kõiki teised, kes tunnevad huvi Eesti arengu vastu.
 
 
Varasemalt toimunud Tuulelohe lend konverentsidega saab tutvuda siin.