Tööandjate Keskliit

Tegevused

Programm koosneb uuringutest, koolitustest ja nendele baseeruvatest arengutegevustest.

2008. a. käivitus ettevõtlusorganisatsioonide sidusgruppide ootuste ja vajaduste uuring ning organisatsioonide haldussuutlikkuse analüüs. Lisaks viiakse läbi rahvusvaheline parimate praktikate uuring, mille käigus vaadatakse teiste riikide ettevõtlusorganisatsioonide kogemusi (vaata lähemalt uuringute alt). Arendustegevustesse panustab ka IT lahenduste vajaduste analüüs, mis viidi läbi 2008. a. lõpus, 2009. a. alguses ja on sisendiks ühisteks IT arendusteks.

Programmi raames viiakse läbi kaks õppereisi ettevõtlusorganisatsioonide juhtidele. Esimene õppereis toimus 2008. a. sügisel Londonisse (vaata lähemalt õppereiside alt).

2008. a. sai alguse ka ettevõtlusorganisatsioonide juhtide koolitusprogramm. Programm koosneb kuni 10 moodulist ja käsitleb organisatsioonide peamisi funktsioone (vaata lähemalt koolituste alt).

2009. a. sügisel alustatakse organisatsioonide arengukavade väljatöötamist, mis tuginevad uuringutegevustele. Arengukavade koostamiseks korraldatakse organisatsioonide juhtkondade ajurünnakud.

Programmi eesmärkide saavutamist toetavad teavitustegevused, mis on suunatud ettevõtjate ühisseisukohtade kuuldavaks tegemisele, ettevõtlusorganisatsioonide tuntuse suurendamiseks ning hea maine kujundamisele. Teavitustegevused stardivad 2009. a. kevadel.

Programmiga on liitunud 21 ettevõtlusorganisatsiooni, mitmed organisatsioonid osalevad programmi tegevustes osaliselt (vaata lähemalt partnerite alt).