Tööandjate Keskliit

Tagasiside tulumaksuseaduse muutmise eelnõule

Rahandusministeerium on saatnud Eesti Tööandjate Keskliidule kooskõlastamiseks tulumaksuseaduse (TuMS) muutmise eelnõu. Ootame liidu liikmete tagasisidet eelnõule 2. septembriks aadressile raul@employers.ee.

Eelnõuga:

 1. Võrdsustatakse ELi loetellu kantud maksualast koostööd mittetegev jurisdiktsioon madala maksumääraga territooriumiga. Eesmärk on kehtestada agressiivse maksuplaneerimise vastased kaitsemeetmed ELi loetellu kantud maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide suhtes. Muudatuse tulemusena hakkaks kõik sätted, mis puudutavad madala maksumääraga territooriumi, kehtima ka ELi loetellu kantud koostööd mittetegevatele jurisdiktsioonidele, v.a kui see on vastuolus Eesti ja selle piirkonna vahelise topeltmaksustamise vältimise lepinguga. Hetkel kuuluvad nimekirja Ameerika Samoa, Caymani saared, Fidži, Guam, Omaan, Palau, Panama, Samoa, Seišellid, Trinidad ja Tobago, USA Neitsisaared, Vanuatu. Nimekirja täiendatakse edaspidi 2 korda aastas.
 2. Võimaldataks teiste liikmesriikide residentidel Eestis töötades tulumaksuvaba miinimumi jooksvalt arvestada. Praegu on selline võimalus alles füüsilise isiku tulumaksudeklaratsiooni esitamisel järgmise aasta alguses. Seega võib öelda, et muudatus oleks pigem tehniline.

Esimese muudatuse tulemusena hakkaksid ELi maksualast koostööd mittetegevatele jurisdiktsioonidele kehtima järgmised maksusätted:

 1. TuMS § 22, mille kohaselt maksustatakse Eestis füüsilise isiku tasandil tulumaksuga madala maksumääraga territooriumil asuva ning Eesti residentide kontrolli all oleva juriidilise isiku tulu, sõltumata sellest, kas see juriidiline isik on oma kasumit maksumaksjale jaotanud või mitte.
 2. TuMS § 29 lõige 3, mille kohaselt maksustatakse Eestis tulumaksuga kõik madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku poolt Eesti residendile teenuse osutamisest saadud tulud, sõltumata sellest, kus toimus teenuse osutamine või kasutamine.
 3. TuMS § 29 lõige 13, mille kohaselt kohaldatakse tulumaksu kinnipidamisel madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku kohta käivaid sätteid, kui juriidilise isiku staatuseta ühendus või varakogum asub madala maksumääraga territooriumil.
 4. TuMS § 41 punkt 11, mille kohaselt peetakse tulumaks kinni madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule Eesti residendile osutatud teenuste eest makstavalt tasult (§ 29 lõige 3).
 5. TuMS § 50 lõike 11 punktid 1 ja 3, mille kohaselt ei vabastata edasi makstavat dividendi tulumaksust, kui dividendi maksev äriühing asub madala maksumääraga territooriumil.
 6. TuMS § 52 lõike 2 punktid 2-5, mille kohaselt maksustatakse tulumaksuga järgmised ettevõtlusega mitteseotud väljamaksed:
  1. madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku poolt emiteeritud väärtpaberite soetamine, välja arvatud juhul, kui nimetatud väärtpaberid vastavad investeerimisfondide seaduse § 107 lõikes 1 sätestatud tingimustele;
  2. osaluse omandamine madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus;
  3. viivise või leppetrahvi tasumine, kohtu- või vahekohtuväliselt kahju hüvitamine madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule ja
  4. laenu andmine või ettemakse sooritamine madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule või muul viisil nõudeõiguse omandamine madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu.
 7. TuMS § 52 lõike 3 punkt 3, mille kohaselt maksab residendist krediidiasutus tulumaksu kahjult, mida krediidiasutus saab madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu omandatud nõudeõiguse (sealhulgas antud laenu ja tehtud ettemakse) võõrandamisest või sissenõudmisest loobumisest.
Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×