Tööandjate Keskliit

Tööandjate tagasiside riigireformi elluviimisele

Eesti Tööandjate Keskliit edastas riigihalduse ministrile 03.02.2020 omapoolse tagasiside Riigikogu otsuse eelnõule „Riigireformi elluviimisest“.

On ilmne, et demograafia mõjul maksuealise elanikkonna suhe ülalpeetavatesse halveneb ning riik liigub seetõttu suurema maksukoormuse ja kesisema avaliku teenuse suunas. Korralik riigireform on sellises olukorras möödapääsmatu. Eelnõus on mitmeid olulisi punkte, mis kattuvad ka tööandjate ettepanekutega. Sellegipoolest on dokumendis olulisi puudusi. 

Tööandjad soovitavad töötada välja märksa ambitsioonikam ja konkreetsem plaani, milles sisalduks selge definitsioon, eesmärk ja tegevuskava riigireformi elluviimiseks. 

Tööandjate kiri ministrile.

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×