Tööandjate Keskliit

Tööandjate tagasiside Eesti Taastekava eelnõule

Edastasime rahandusministeeriumile 4. juunil tööandjate tagasiside seotult Eesti Taastekava eelnõuga. Selleks, et taastekava vahendid oma eesmärki täidaksid, on vaja õigeaegselt ja sisuliselt kaasata asjassepuutuvaid ettevõtteid ja esindusorganisatsioone konkreetsete meetmete disainimisse. Ettevõtjad ja neid koondavad esindusorganisatsioonid teavad kõige paremini, millised tegevused riigi tuge vajavad ning kuidas toetused äriuuenduseks tööle panna. 

Majanduse taastumise ja edasise konkurentsivõime seisukohast on kõige tähtsam arenguvajadus kvalifitseeritud tööjõu tagamine. Nii töötuks jäänud inimeste kui vananenud tehnoloogiaga tööandjate parim lahendus on täiend- ja ümberõpe. Innovatsiooniga tegelevate ettevõtjate hinnangul on rahastuse ja riskide kõrval suurimaks innovatsioonitakistuseks vajaliku oskusteabe puudumine Eestis. Kuna kvalifikatsiooni tõstmisel ja ajakohastamisel on taastekavas rõhku vähem, tuleks sellele valitsuse plaanides ja eelarves luua ambitsioonikas kate.

Meie hinnangul on oluline vältida konkurentsivõimet tõstvate rohepöörde, innovatsiooni ja digitaliseerimise toetuste piiramist väga spetsiifiliste sektorite või VKE-dega, kuna need väljakutsed on laiemalt aktuaalsed.

Tööandjate kiri rahandusministrile
Eesti Taastekava avalik konsultatsioon ja taastekava eelnõu

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×