Tööandjate Keskliit

Tööandjad: omavalitsused vajavad eelarves maksutulusid, mis sünnivad ainult ettevõtlusest

Tööandjad peavad kohaliku elu arendamiseks esmatähtsaks kohaliku ettevõtluskeskkonna parandamist ja  suure lisandväärtusega investeeringute meelitamist omavalitsustesse, sest inimesed ootavad kõrge elustandardi tagamiseks tasuvaid töökohti igas Eestimaa nurgas. Kohalike valimiste eel on tööandjad sõnastanud omapoolsed ettepanekud nii omavalitustele kui ka riigile.

Tööandjad väljendavad sügava muret, et viimastel aastatel on liigsete piirangute ja protestide tõttu igasuguse äri- ja ehitustegevuse laiendamine maapiirkondades muutunud ülimalt keeruliseks, mis seab ohtu Eesti majandusarengu ja kiirendab ääremaastumist. „Omavalitsused peaksid võistlema uute investeeringute ja töökohtade nimel, mitte neid kergekäeliselt eemale tõrjuma. Kui kaovad investeeringud, kaovad ka töökohad, koolid ja lasteaiad. Seetõttu on kõrge lisandväärtusega investeeringute meelitamine ja töökohtade loomine omavalitsuses esmatähtis,“ ütles Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Omavalitsused peavad kiirendama ja lihtsustama planeeringute protsessi, et uued investeeringud ei takerduks üleliigsesse ning lõputult venivasse bürokraatiasse. Uute investeeringute meelitamine algab omavalitsusjuhtide avatud ja paindlikkust suhtumisest.

Kõik kohalikku elu- ja ettevõtluskeskkonda parandavad otsused ei ole omavalitsuste ainupädevuses. Suur osa neist muudatustest eeldab tõhusat koostööd riigi- ja omavalitsuste vahel. Ühe olulise koostöökohana näevad tööandjad koolivõrgustiku optimeerimist. „Üldhariduse kvaliteeti saaks oluliselt parandada ja õpetajate palka tõsta koolivõrgustikku optimeerides, sest hariduse kõrge kvaliteet sõltub rohkem headest õpetajatest kui vahemaadest,“ toonitas Tööandjate Keskliidu juht. 

Tööandjad soovitavad riigil luua kohalikele omavalitsustele ka otsene rahaline stiimul ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja välisinvesteeringute ligimeelitamiseks. See puudutab nii keskkonnatasusid, füüsilise isiku ja ettevõtte tulumaksu kui ka tasandusfondi põhimõtete ringivaatamist. Tulude ümberjagamine tasandusfondi kaudu peaks arvestama ka omavalitsuses loodud uute töökohtade arvu. Tööandjate hinnangul on oluline, et ettevõtluskeskkonna arendamine oleks KOV-de kohustusliku ülesandena määratletud juba seaduses.

Tööandjate hinnangul on vajalik suurendada omavalitsuste riigihangete läbiviimise võimekust ning ühtlustada ettevõtetele suunatud teenuste kvaliteeti, vajadusel läbi tsentraliseerimise või koostöös riigiasutustega. „Hangete põhikriteerium ei pea olema odavaim alghind, vaid terve elukaare maksumus ja kvaliteet. Targalt koostatud hanked soodustavad innovatsiooni ja keskkonnasõbralikke lahendusi,“ sõnas Arto Aas.

Koostöös riigiga tuleb hakata ellu viima  riigireformi, sealhulgas kohalike teenuste reformi. Läbi avalike teenuste innovatsiooni, teenuste tsentraliseerimise ja tellimise erasektorist muuta teenuste osutamise kohalikes omavalitsustes jätkusuutlikumaks.

Tööandjate Keskliidu ettepanekud omavalitus- ja riigijuhtidele 17. oktoobril 2021 toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kontekstis SIIN.

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×