Tööandjate Keskliit

Tagasiside konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõule

Edastasime justiitsminister Maris Laurile tööandjate tagasiside konkurentsiseaduse muutmise seaduseeelnõule, millega kehtestataks Konkurentsiameti tegevuse rahastamiseks järelevalvetasu. Tööandjate Keskliit ei toeta järelevalvetasude kehtestamist.

Kõige olulisem probleem eelnõukohase ettepaneku puhul on, et selle jõustumine tõstaks maksukoormust ilma, et oleks isegi kaalutud ameti või laiemalt avaliku sektori efektiivsemaks muutmist. Selline lähenemine ei taga ka uute järelevalvetasude piisavust avaliku sektori üha kasvavate kulude katmiseks. Rahastamine üldisest eelarvest ja avalike teenuste käsitlemine tervikuna annab efektiivsuse tõstmiseks palju paremad võimalused.

Suur osa uue maksu koormusest langeks just energiasektorile, kus niigi tõuseb maksukoormus (või regulatiivsete hinnakomponentide kulu) Euroopa kliimapoliitika tõttu väga kiiresti. Järelevalvetasu kiirendaks toasooja hinna tõusu ühes elektriga, pannes elanikud ja ettevõtted raskesse seisu. Soovitame elutähtsate teenuste maksukoormust riiklikult enne mitte tõsta, kui Eestis on oluliselt tõusnud hoonete ja transpordi energiatõhusus. Selleks vajavad inimesed aega isegi kui toetuste määrad energiatõhususe saavutamiseks oluliselt tõusevad.

Ootame justiitsministeeriumilt pigem omapoolseid ettepanekuid halduskoormuse süsteemseks vähendamiseks – nt järge nullbürokraatia projektile – või reaalseid samme õigusloome kvaliteedi tõstmiseks. Tööandjad on veendunud, et avalike teenuste ja järelevalve innovatsiooni läbi on võimalik väiksema arvu inimestega teenuste kvaliteeti oluliselt parandada.

Pöördumise täistekst.

Foto: canva.com

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×