Tööandjate Keskliit

Ootame tööandjate tagasisidet töölepingu seaduse muudatustele

Kooskõlastusringil on töölepingu seaduse muudatused, mis puudutavad tähtajaliste töölepingute sõlmimist. Küsime tööandjate esialgsest arvamust sama teema kohta ka käesoleva aasta märtsis, kuid nüüd on valminud konkreetne eelnõu.

Ootame eelnõule kommentaare 5. novembriks 2021 aadressil piia@employers.ee.

Eelnõu tekst:

Töölepingu seaduse § 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 
„(11 ) Tähtajalisi töölepinguid kestusega kuni 10 kalendripäeva võib piiramatult sõlmida kuue kuu jooksul. Kui pärast kuuekuulise perioodi lõppu sõlmivad töötaja ja tööandja järgneva kuue kuu jooksul uue tähtajalise töölepingu, loetakse see tööleping tähtajatuks.

Eelnõuga kehtestatakse  erisus TLS § 10 lõikes 1 sätestatud tähtajaliste töölepingute sõlmimise ja pikendamise piirangust.

Nimelt võimaldab erisus kuuekuulise perioodi jooksul tööandjal sõlmida töötajaga lühiajalisi töölepinguid, mis kestavad kuni 10 kalendripäeva. Nende kuue kuu jooksul sõlmitud tähtajalised töölepingud ei muutu tähtajatuks.

Näiteks saab tööandja töötajaga sõlmida igas kuus kolm tähtajalist töölepingut ja nii kuus kuud järjest.

Kuuekuulise perioodi alguseks loetakse esimese kuni 10-kalendripäeva pikkuse tähtajalise töölepingu sõlmimise kuupäeva.

Pärast kuuekuulise perioodi lõppu on järgmise kuue kuu jooksul tähtajaliste töölepingute sõlmimine piiratud.

See tähendab, et kui tööandja sõlmib töötajaga uue tähtajalise töölepingu, muutub see sõlmitud tööleping tähtajatuks.

Kui tööandja ja töötaja sõlmivad 11-kalendripäeva pikkuse või pikema tähtajalise töölepingu, siis kohaldatakse TLS § 10 lõikes 1 sätestatud piiranguid.

Eelnõu ja seletuskiri.

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×