Tööandjate Keskliit

Avalda arvamust: maa hindamise ja maksustamise korra muutmine

Keskkonnaministeerium on kogumas tagasisidet “Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule”, millega on kavas muuta maa korralise hindamise korda.

Järgmise maa
korralise hindamise korraldab Maa-amet 2022. aastal ja edaspidi hakatakse hindama igal neljandal aastal. Seda tehakse peamiselt registri põhjal ning selle tulemusena määratakse igale katastriüksusele väärtus ehk maa maksustamishind. Selleks sätestatakse eelnõukohase seadusega korralise hindamise põhialused. Muudetakse ka maa hindajat käsitlevaid sätteid ning maa hindaja litsentsi väljaandmisest loobutakse täielikult.

Maamaksule ja kasutustasudele avalduva mõju leevendamiseks muudetakse MaaMS-i ja muid kasutustasudega seotud seadusi, et hoida ära järsk maamaksutõus ja tagada maksumaksjale sujuv üleminek uuele hinnatasemele. Näiteks seab riik maamaksusumma aastasele tõusule piirmääraks 10%.

Eelnõuga seotud küsimused ja ettepanekud palume saata Tööandjate Keskliidu õigusnõunik Piia Zimmermannile piia@employers.ee hiljemalt 6. jaanuariks 2021.a

Eelnõu
Seletuskiri
Rakendusaktide kavandid

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×