Tööandjate Keskliit

Avalda arvamust: tööandjate tagasiside kriisiaja toetusmeetmetele

Eesti Tööandjate Keskliit osaleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kriisimeetmete nõuandvas kogus. Kogu eesmärk on vahendada ettevõtjate tagasisidet eelkõige SA KredEx kriisimeetmete kohta, et töötada välja parendusettepanekud ja olla kriisi võimalikuks süvenemiseks või teiseks laineks paremini valmistunud. 

Sellega seoses ootab Eesti Tööandjate Keskliit tööandjate tagasisidet senistele kriisimeetmetele. Tagasiside palume saata hiljemalt 13. augustiks 2020 e-kirjaga raul.aron@employers.ee või telefonil 5647 5111.

Täpsemalt soovime teada:

 • Ettevõtete peamised probleemid koroonakriisist tulenevalt?
 • Millised on ettevõtjatele tekkinud konkreetsed likviidsus-/finantsprobleemid COVID-19 tulenevalt?
 • Millised lahendusi on ettevõtted/sektor eelnevalt nimetatud finantsprobleemide lahendamiseks kasutanud?
 • Mis on kriisimeetmete osas jäänud puudu (KredEx meetmed, aga ka laiemalt)?
 • Sektori suurimad väljakutsed kriisi jätkumise korral. Mida tuleks võimalikuks järgmiseks koroonapuhangu laineks ettevalmistudes meetmete osas teisiti teha?
 • Kuna palju kõneainet on andnud ka valikukriteeriumid, ehk milliseid valdkondi ja ettevõtteid peaks riik soodustingimustel toetama ning mis kriteeriumite alusel neid valitakse, on võimalus ka sel teemal öelda oma arvamus.


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala kriisimeetmed

KredEx-i meetmed (29.07 seisuga kokku 319 nõuetele vastavat taotlust):

 • Erakorraline käibekapitalilaen
 • Erakorraline investeerimislaen
 • Erakorraline laen riiklikult olulistele projektidele
 • Erakorraline käendus
 • Erakorraline käendus riiklikult olulistele projektidele

EAS-i meetmed (toetust saanud 3827 ettevõtet):

 • Väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus
 • Majutusettevõtjate kahjude hüvitamine
 • Toitlustusettevõtjate kahjude hüvitamine
 • Reisiettevõtjate kahjude hüvitamine
 • Turismiatraktsioonide kahjude hüvitamine
 • Turismiteenuste pakkujate kahjude hüvitamine
 • Kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus

Peamised probleemid, mida siiani on välja toodud KredExi meetmete rakendamisel:

 • Kahjude hüvitamise ülempiir käendustel ja sellest tulenev pankade madal motivatsioon käendust kasutada.
 • Nõutavate tagatiste suurus ja isikliku käenduse nõudmine.
 • Hüppeliselt kasvanud mahud võrreldes KredExi senise tegevusega, probleemiks otselaenud.
 • Ka pangad on hädas hüppeliselt kasvanud töömahuga – esmajoones vormistatakse olemasolevatele kohustustele maksepuhkusi ning võimalusel ilma täiendavate tagatisteta.
 • Laen aitab vaid ajutiste likviidsusprobleemide korral.
 • Intressimäärad ja teenustasud kõrged.

Taotlustega seotud probleemidena on KredEx välja toonud:

 • Tegevusala on välistatud tegevusalade nimekirjas või on laenu sihtotstarve välistatud (jae- ja hulgikaubanduse käibevahendite finantseerimine või kinnisvara arendamise projekt müügi ja väljarentimise eesmärgil).
 • Likviidsusprobleemid ja raskused on tekkinud enne eriolukorda.
 • Ettevõtte maksevõime ei võimalda võetavat laenu teenindada.
 • Investeerimislaenu taotlevad algfaasis ettevõtted, kelle prognoosid on optimistlikud, omakapitali tase väga madal ning eelnevad majandustulemused kesised või puuduvad.

Probleemide lahendamiseks võetud meetmed:

 • Informeerimine ja konsultatsioonid
 • Valitsuse otsused tagatisnõuete, intressimäärade ja teenustasude vähendamiseks.
Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×