Tööandjate Keskliit

Puhkuseseaduse eelnõu

Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu ettepanekud puhkuseseaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) kohta. Võrreldes senikehtiva puhkuseseadusega toob eelnõu sisse uue mõiste – puhkusenõude aegumine. Eelnõu kohaselt kehtib puhkusenõude õigus nelja viimase aast eest antavale puhkusele. Oleme seisukohal, et puhkusenõude aegumise kehtestamine on õigustatud, kuid nõudeõigus peaks kehtima kahe viimase aasta eest antavale puhkusele. Pikem aegumistähtaeg soodustab puhkuse väljavõtmise edasilükkamist ja pärsib üldpõhimõtet: puhkuse andmist-võtmist igal aastal. Eelnõuga laiendatakse õigustatud subjektide (töötajate) ringi, kellele tööandja on kohustatud andma puhkust neile sobival ajal, so vanemale, kes kasvatab kuni 7-aastast last . 7- 14-aastase lapse vanemal on õigus saada puhkust lapse koolivaheajal. Seni kehtiva seaduse kohaselt on õigus saada puhkust naisel, kes kasvatab kuni 3-aastast last või mehel, kes üksinda kasvatab kuni 3-aastast last. Põhjendatud on vahetegemise kaotamine last kasvatava mehe ja naise õiguste vahel, mis tuleneb soolise võrdõiguslikkuse põhimõttest. Puhkuse andmine kuni 7-aastast last kasvatavale vanemale, talle sobival ajal või 7-14-aastase lapse vanemale, lapse koolivaheajal, teeb tööandjal töö organiseerimise raskeks, kui mitte võimatuks. Kuni 14 aastast last kasvatavate vanemate hulk moodustab tööealisest elanikkonnast märkimisväärse osa, mistõttu ei ole tööandja jaoks tegemist erandlike juhtumitega. Normi rakendamine toob endaga kaasa eesmärgile vastupidise mõju, kuna tööandjad võivad vältida eelnimetatud eas laste vanemate töölevõtmist. ETTK on seisukohal, et töötajale sobival ajal puhkuse saamise õigus peaks olema kuni 3-aastast last kasvataval vanemal.
Renno Mägi
renno@ettk.ee
6201916
Puhkuseseaduse eelnõu ja seletuskiri
http://www.sm.ee/II3010.htm
0

Jälgi meid Facebookis   
×