Tööandjate Keskliit

Tööõnnetuse ja kutsehaiguskindlustuse eelnõu osas

Riigikogu juhatuse otsusega võeti 15.03.2001 menetlusse rahandusministeeriumis välja töötatud tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustusseaduse eelnõu, millega asutakse reguleerima kohustusliku tööõnnetuskindlustuse ja kohustusliku kutsehaiguskindlustuse kindlustuslepingute tingimusi ning kindlustuse teostamise korda.

Ettevõtjad ei ole kindlustussüsteemi reformimisega nõus, kuna kindlustusmaksed suurendavad tööandjate kulutusi tööjõule. Täiendava koormuse alla sattuvad peamiselt tööstusettevõtted, kus töökeskkonna riskid on suuremad. Kehtiva süsteemiga võrreldes kõrgemad hüvitised ning lihtsam kahjude menetlusprotseduur soodustavad hüvitamise taotluste arvu kasvu ning vähendavad töötajate stiimuleid tööle naasta.

Eelnõu koostajate arvates toob kindlustusskeemi rakendamine kehtestamine kaasa kuni 2 % suuruse keskmise tööjõukulude kasvu. Tööandjate Keskliit prognoosib ainuüksi tööõnnetuste (s.t. välistades süsteemist kutsehaigused) kindlustamisega kaasnevate tariifide suuruseks keskmiselt 3% tööjõukuludest (ca 1 miljardit krooni). Kulutuste tõus viib lähtuvalt majandussektorite eripärast kas palkade vähenemiseni, palgatõusu edasi lükkumiseni, tööstussektori konkurentsivõime vähenemiseni või tarbijahindade tõusuni.

07. juunil 2001.a. esitasid Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit riigikogu majanduskomisjonile ühisseisukohad:

i. Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi stabiilsuse huvides luuakse tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus esialgu riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi ühe osana, mida pariteetsetel alustel juhivad tööandjad, töötajad ja riik.

ii. Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse maksemäär ei tohi kujuneda suuremaks kui 1,5% kindlustusvõtja palgafondist. Kindlustuse loomise eelduseks on riigi osaluse säilitamine osas, mis ületab käesolevas punktis sätestatud kindlustusmakse määra.

Tööandjate Keskliidu juhatuse arutas täiendavalt tööõnnetus-kutsehaiguskindlustusega kaasnevaid aspekte uuesti 23.08.2001.a. toimunud juhatuse koosolekul, mille tulemusel formuleeriti järgmine otsus:

Eesti Tööandjate Keskliidu juhatus ei toeta kõigi töökeskkonnast tulenevate terviseriskide kohustuslikku kindlustamist eraõiguslike kindlustusandjate poolt ning teeb vabariigi valitsusele ettepaneku asuda läbirääkimistesse vastava kindlustusliigi loomiseks riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi ühe osana, mille juhtimisse kaasatakse ka tööandjad. Tööõnnetus-kutsehaiguskindlustuse kehtestamine ei tohi kaasa tuua tööjõukulude suurenemist.

Tarmo Kriis
tarmo@ettk.ee
6999302

Jälgi meid Facebookis   
×