Tööandjate Keskliit

Alamapalga määr 2001.a.

25. oktoobri kolmepoolsetel läbirääkimistel tegi Vabariigi Valitsus tööandjate keskliidule ja ametiühingutele ettepaneku sõlmida kolmepoolne kokkulepe, millega riiklikuks alampalga määraks aastal 2001 kehtestatakse täistööaja puhul 1600 krooni kuus.

ETTK liikmete seas läbiviidud küsitlus näitas, et kolmepoolsetel läbirääkimistel käsitletud alampalga määra 1600 krooni ei tekita enamikus küsitlusele vastanud majandusharude ettevõtetes raskusi, kuna alampalga määras tasustatavaid töötajaid on minimaalselt, samuti on saavutatud läbimurre palgasüsteemide lahtisidumiseks aastal 2002. Selliselt vastasid küsitlusele AS Balti ES, AS Baltika, AS Hansapank, AS Mainor, AS Milstrand, AS Norma, AS Tallinna Lennujaam, AS Tallinna Sadam, Krenholmi Valduse AS, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit, Eesti Haiglate Liit, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Leivaliit, Eesti Metsatööstuse Liit, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Trükitöösturite Liit, Eesti Veskiomanike Ühing, OÜ Tehnokontrollikeskus ja Tallinna Kaubamaja AS.

ETTK juhatuse otsus 01.11.2000:

Volitada kolmepoolsete läbirääkimiste ETTK delegatsiooni pealäbirääkijat Henn Pärna kirjutama alla kolmepoolsele kokkuleppele järgmiste punktide osas:

1.Vabariigi Valitsus kehtestab 01. jaanuarist 2001. a. riikliku tunnipalga alammääraks 9 krooni 40 senti ja kuupalga alammääraks täistööaja korral 1600 krooni.

2.Kollektiivlepingutes võib kokku leppida suuremas palga alammääras.

3.Osapooled töötavad välja 2001. a. 31. märtsiks palga alammäära muutmise majanduslikult ja sotsiaalselt põhjendatud alused, mille rakendamise üheks eeltingimuseks on kollektiivlepingutes sätestatud palgatingimuste mitteseotus riigis kehtestatud palga alammääraga. Selle sättega ei piirata kollektiivlepingute osapoolte õigusi ja vabadusi palgatingimustes kokkuleppele jõuda.


Tarmo Kriis
tarmo@ettk.ee
6 201 908
0

Jälgi meid Facebookis   
×