Tööandjate Keskliit

Sotsiaalkindlustusreformi kokkuleppe projekt

Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu seisukohad sotsiaalkindlustusreformi kolmepoolse kokkuleppe osas

ETTK kujundas seisukoha sotsiaalkindlustusliikide osas 10.05.2000.a. juhatuse koosolekul. Tulenevalt juhatuse otsusest:

ETTK seisukohad kolmepoolsetel läbirääkimistel pensionikindlustuse osas on:
– ETTK ei toeta kohustusliku kogumispensionisüsteemi kehtestamisel kehtiva pensionikindlustuse maksubaasi (20%) suurenemist.
– Tööandjale tuleb luua võimalus töötajate eest maksete teostamiseks soodustingimustel vabatahtliku pensionikindlustuse ostmisel selliselt, et töötajate eest tehtavaid kindlustusmakseid ei käsitleta erisoodustusena tulumaksuseaduse tähenduses.

ETTK seisukohad kolmepoolsetel läbirääkimistel tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse seaduse eelnõu osas on:
– ETTK ei toeta töökeskkonna riskide kindlustamist kohustusliku tööõnnetuse- ja kutsehaiguse kindlustuse korras. ETTK leiab, et kohustusliku tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse asemel tuleks töökeskkonna riskide kindlustamist stimuleerida vabatahtliku tsiviilvastutuskindlustuse ostmist.

ETTK seisukohad kolmepoolsetel läbirääkimistel töötuskindlustuse kontseptsiooni osas on:
– ETTK ei toeta esitatud töötuskindlustuse kontseptsiooni, kuna kontseptsioonis esitatud põhimõtted ei kajasta ETTK nägemust aktiivsete tööturupoliitika meetmete osas. Töötuskindlustuse kehtestamine on vastuolus ühetaolise kohtlemise põhimõtetega, kuna selle tulemusel toimub koondamishüvitiste maksmisest vabanemine ainult ettevõtja pankroti või kollektiivse koondamise korral.

Esitatud kokkuleppe projekt käsitleb detailselt kogumispensionisüsteemi ning seab tähtajad tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse ning töötuskindlustuse liikide jõustumise osas. Viimase punktiga reguleeritakse ka maksuvaba tulu määra, milleks puudub 1998.a. kolmepoolsete kokkuleppe valguses aga vajadus. Maksuvaba tulu määra suurendamine toimus 14. juunil 2000.a. tulumaksuseaduse muutmise seadusega.

Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus ja töötuskindlustus

ETTK ei saa anda seisukohta tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse ning töötuskindlustuse jõustumise tähtaegade osas ilma eelnevate kontseptuaalsete aluste osas kokku leppimata. ETTK lähtub kontseptuaalsete aluste osas juhatuse otsustest.

Vabatahtlik kogumispensionisüsteem

ETTK ei toeta esitatud kogumispensionisüsteemi kontseptsiooni. Vabatahtlik kindlustus ei täida oma eesmärki: riigi poolt korraldatud sundsäästmine poliitilise riski maandamiseks. Samuti pole väheoluline, et vabatahtliku kindlustuse korral jääb pensionifondi akumuleeritav raha fondi efektiivseks tegutsemiseks väheseks.
Kokkuvõttes ei kajasta esitatud kontseptsioon ETTK liikmeskonna huve pensionikindlustuse tuleviku osas. ETTK nägemuse kohaselt peab kogumispensionisüsteemi puhul olema tagatud võimalikult suure osa inimeste seotus kindlustusskeemiga. Vabatahtliku kogumisosa pensioniskeemis peab tagama pensionikindlustuse III sammas.Tarmo Kriis
tarmo@ettk.ee
6 201 908

Jälgi meid Facebookis   
×