Tööandjate Keskliit

Kollektiivlepingute andmekogu asutamine ja pidamise kord

\”Kollektiivlepingute andmekogu asutamise ja pidamise kord\” eelnõu § 6 kohaselt kantakse andmekogusse sõlmitud kollektiivlepingute kohta järgmised andmed:

1) kollektiivlepingu sõlminud osapooled; 2) kollektiivlepingu jõustumise aeg; 3) kollektiivlepinguga määratud palgatingimused, töö- ja puhkeaja tingimused, laiendatud kollektiivlepingu puhul ka laienemistingimuste Ametlikus Teadaandes avaldamise aeg; 4) kollektiivlepingu muutmine ja täiendamine; 5) andmete esitamise kuupäev. Eelnõu kohaselt peetakse andmekogu ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja paberkandjal toimikutena, kuhu kantud andmed on avalikud. ETTK ei pea vajalikuks, et andmekogusse kantakse laiendamisele mittekuuluvate kollektiivlepingutega määratud palgatingimused ja töö- ning puhkeaja tingimused. Nimetatud tingimused tehakse vastavalt kollektiivlepingu seadusele teatavaks isikutele, keda see puudutab. Seepärast kooskõlastab Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliit sotsiaalministri määruse \”Kollektiivlepingute andmekogu asutamine ja pidamise kord\” eelnõu alljärgnevate märkustega arvestamisel: Eelnõu § 6 punkt 4 sõnastada järgmiselt: \”4) laiendatud kollektiivlepingutega määratud palgatingimused, töö- ja puhkeaja tingimused ning laienemistingimuste Ametlikus Teadaandes avaldamise aeg;\”. Eelnõu §-s 2 on nähtavasti silmas peetud tööandjate ühingu või liidu ja töötajate ühingu või liidu vahel sõlmitavat lepingut, kuid on sõnastatud \”… ja määratud tingimuste osas tööandjate ühingu või liidu ja tööandjate ühingu või liidu …\”.
Renno Mägi
renno@ettk.ee
6201916
0

Jälgi meid Facebookis   
×