Tööandjate Keskliit

Välisüliõpilased tahavad endiselt Eestis õppida

Käesoleva aasta välistudengite värbamise osas tegid meie ülikoolid ja kõrgkoolid väga head tööd. Õppeaastat saadavad aga tõelised väljakutsed, kuna me ei tea, millal saab kriisi lõppenuks lugeda ning tavaeluga edasi minna. “Study in Estonia” jaoks on välistudengite värbamine üks peamistest prioriteetidest ning järgmisel aastal anname parima, et Eesti oleks endiselt õppimiseks ja kõrghariduse omandamiseks maailma üks parimaid sihtkohti.

Sel õppeaastal õpib Eesti kõrgkoolides tasemeõppes 5236 välisüliõpilast ehk 292 võrra vähem kui eelneval õppeaastal. Kokku moodustavad välisüliõpilased 11,6% Eesti üliõpilaskonnast, aasta tagasi oli vastav näitaja 12,2%.

Enim välisüliõpilasi õpib magistriõppes – 2184 ehk 41% kõigist välistudengitest.

Kolm populaarsemat valdkonda välistudengite jaoks on ärindus, haldus ja õigus (1803 välisüliõpilast), humanitaaria ja kunstid (759) ning informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (669).

Eesti välisüliõpilased tulevad kokku 120 riigist. Jätkuvalt on enim välistudengeid pärit Soomest (1140), järgnevad Venemaa (447), Nigeeria (325) ja Ukraina (254).

Eesti riik peab oluliseks, et siia tulnud välisüliõpilased lõpetaksid oma õpingud. 2019/2020. õppeaastal lõpetas Eestis 1345 välisüliõpilast, mis moodustas kokku 14,7% kõikidest lõpetajatest. Varasemate aastate põhjal võib öelda, et katkestamise näitajad on välistudengitel väiksemad kui Eesti üliõpilastel.

Tasemeõppes õppivate välistudengite ametlik statistika.

Eesti keeles:

https://www.hm.ee/et/uudised/valisuliopilaste-arv-eesti-korgkoolides-kahanes-veidi

Inglise keeles:

https://studyinestonia.ee/news/statistics-international-students-estonian-universities-2020

Autor: Eero Loonurm, Haridus- ja Noorteameti  kõrghariduse rahvusvahelise turunduse juht

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×