Tööandjate Keskliit

Välistudengite kaasamine avardab võimalusi välisturgudele pürgimisel

Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor õpib hetkeseisuga pea 500 välistudengit – Tansaaniast, Indiast, Hiinast, Jaapanist ja veel pea 20 erinevast riigist noored on valinud hariduse omandamise kohaks just Eesti.

Mainori kogemus välistudengite suhtes on väga positiivne. Täna ei kujuta koolielu enam teisiti ettegi. Usume, et rahvusvaheline klassiruum on nii tudengitele kui lektoritele oluliselt silmaringi avardav, suurendades professionaalset kontaktvõrgustikku ja tagades mitmekesisemad arutelud ja probleemilahendused.

Kõik meie tudengid läbivad õpingute jooksul kaks praktikasessiooni: ettevõttepraktika ja erialapraktika. Kohalikel tudengitel on praktikakoha leidmine üldjuhul lihtne, välistudengitega on aga pisut teine lugu. Olulisimaks probleemkohaks on välismaalt õppima tulnutele kontaktvõrgustiku puudumine Eestis. Kool on siin välistudengitele appi tulnud ja koostöös partnerettevõtetega sobivad praktikakohad leidnud.

Milhan Chowdhury on Creativity and Business Innovation eriala esimese kursuse tudeng Bangladeshist. Vaatamata esmastele raskustele soovitasime Milhanil saata oma CV just nendesse organisatsioonidesse, kus tema kompetentsid ja kogemused võiksid organisatsioonile kasulikud olla. EAS-i Aasia keskus pidas Milhanit heaks kandidaadiks ning ta kutsuti põhjalikule intervjuule. Tänaseks on Milhan EAS-i Aasia keskuses juba paar nädalat praktikandina aktiivselt toimetanud ja väga tänulik selle võimaluse eest. Kolleegide suhtumist väljendas ta sõnaga „amazing“. Tema sõnul on talle usaldatud tööülesanded samuti väga põnevad ja arendavad – taustinfo kogumine (mida kasutatakse ka näiteks Aasia keskuse kodulehel) ja Bangladeshi impordiprotseduuride uurimine. Hetkel koostab ta raportit Tai Kuningriigi kohta. Milhan kinnitab, et praktikakoha saamine EAS-i Aasia keskusesse on tema jaoks olnud elumuutev, seda eelkõige uue kontaktvõrgustiku tekkimise ja professionaalsete kolleegide toetuse näol.

Rodrigue Nkot Atanga, samuti Creativity and Business Innovation eriala esimese kursuse tudeng on Eestisse õppima tulnud Kamerunist. Ka temal ei läinud praktikakoha leidmine lihtsalt. Arvestades tema mitmekülgset rahvusvahelist tausta ja väga head inglise ning prantsuse keele oskust, otsustasime Rodrigue endale kooli praktikandiks võtta. Palusime Rodriguel koostada erinevaid turuanalüüse ja presentatsiooni Aafrikast pärit välistudengitele. Tema presentatsiooni rõhuasetus oli hoopiski erinevad sellest, mida omaltpoolt senini olime oluliseks pidanud. Näiteks selle asemel, et esilehel kirjutada „Eesti on väike riik Põhja-Euroopas“, kirjutas Rodrigue, et Eesti on demokraatlik riik Euroopas, millel on naispresident Kersti Kaljulaid. Tema hinnangul on need faktid noorele ja tulevikku vaatavale aafriklasele väga olulised, mis räägivad lahti palju laiema loo. Rodrigue oli väga rahul praktika raames lahendatud ülesannetega, kuna ta sai kasutada oma loomingulisust ja seni õpitut. Samuti usub ta, et praktika raames kogetut saab ta väga hästi tulevikus ära kasutada. Omaltpoolt julgustab ta ettevõtjaid kaasama välistudengeid, kuna nad toovad uusi kogemusi ja teistsugust maailmavaadet ettevõttesse.

Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor poolt julgustame samuti ettevõtteid veelgi enam koostööd tegema välistudengitega, kuna nende oskused ja rahvusvahelised kontaktid võivad osutuda teile väga kasulikeks väärtusahela olulisemates faasides: tootearendus, disain, turundus.

Kui teil on soov välistudengitele praktikakohta pakkuda, võtke lahkelt ühendust, kirjutades kristel.oitmaa@eek.ee.

Fotol: Milhan Chowdhury

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×