Tööandjate Keskliit

Vali IT koolitusprogrammi tulemused on muljetavaldavad

„Vali IT!“ on täiskasvanute ümberõppeprogramm, mille eesmärgiks on anda osalejatele tarkvaraarendaja algoskused. Programm annab vajalikud teadmised ja oskused neile, kes tahavad leida senisest huvitavamat ning paremini tasustatud tööd.

Eesti IT-sektoris oli Praxise analüüsi ja ka OSKA IKT valdkonna raporti hinnangul vaja aastani 2020 täiendavalt tööle võtta 2600 – 4500 tarkvara arendamise oskusi omavat spetsialisti.

2017.-2020. rahastusperiood on projektil läbi saanud ning Vali-IT meeskond on jaganud oma tulemusi ning tagasisidet, mis on osutunud väga positiivseteks. 

Nõudlus programmi järele on olnud tugev nii ettevõtete kui kandidaatide poolt ja ettevõtted võtavad programmi lõpetanuid kui häid tööjõu lisaallikaid. Nõrga kohana on ettevõtted välja toonud vähest ettevalmistust praktikale mineku hetkel, kuna kolmekuuline koolitusperiood on küllaltki lühike. Kogemus näitab, et täiendavate vahendite lisandumisel saaks veelgi tõsta programmi lõpetajate kvaliteeti ja suurendada koolitusmahte.

Septembrikuu seisuga oli programmi alustanud 497 inimest, kellest koolituse on läbinud 440 inimest. Selle aasta lõpuks on prognoositud lõpetajate arv on 507. Praktika osas on tehtud koostööd 154 ettevõttega.

Lõpetajatest 56% (265) töötab peale koolitust IT-valdkonnas (arendaja, analüütik, IT projektijuht, tooteomanik, UX/UI disainer, testija jt). 51 lõpetajat (11%) oli märkinud, et ei õpi ega tööta peale programmi (sh vanemapuhkus). Ülejäänud töötavad kas Vali-IT valdkonnaga mitteseotud erialadel või viibivad näiteks praktikal.
Enamik lõpetanutest on asunud tööle arendajate (59%), testija (15%), projektijuhi (12%) või analüütikuna (9%).
 
Vaata ka reklaamklippi Vali IT-st.  

Projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“.

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×