Tööandjate Keskliit

Sisekaitseakadeemia: väärtustavast koostööst sünnivad parimad tulemused

Sisekaitseakadeemia toetab tudengite praktika õnnestumist. Koostöös tööandjatega analüüsivad nad praktikaprotsessi, koolitatavad praktikajuhendajaid, kaasavad praktikuid ja saadavad õppejõude tööandjate juurde stažeerima.

Sisekaitseakadeemia on koolitanud projekti “Sisejulgeoleku valdkonna praktikad parimatelt praktikutelt“ raames kokku 485 juhendajat, toimunud on 21 koolitust, 13 seminari, kaasati 12 praktikut ning valmis 18 interaktiivset videomaterjali, mis on kõigile huvilistele kättesaadavad praktikate veebikeskkonnas.

Näiteks on oma sõnumi videosse jäädvustanud ka Eesti Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas. 

Koolitused toetasid juhendajate üldiste kompetentside arendamist – nende käigus omandati teadmised ja oskused, kuidas muuta praktikaprotsess eesmärgipärasemaks, juhendaja ja praktikandi arengut toetavaks ning kogemuslikumaks. Koolitustel omandasid juhendajad nippe, kuidas ise ennast motiveerida ning teadvustasid enesehinnagu olulisust igapäevaeluga ja tööga toimetulekul. Neil oli võimalus erinevates grupiharjutustes jagada tähenduslikke lugusid, õpiti kasutama väärtustavat sõnavara, mis jõustas juhendajate enesekindlust ja tekkis julgus olla avatud. Seminare rikastasid erinevate (kõrg)koolide kogemuse jagamine. Osapooled leppisid kokku, et jätkatakse ühiste koostööseminaridega, tekkis mõte luua ühine, koolideülene praktikate veebikeskkond ja Facebooki grupp.

Praktikaprotsessile on tekkinud terviklik, süsteemne lähenemine. Oluliseks toeks praktikasüsteemi arendamisel on loodud e-materjalide „pesa“ praktikate veebilehel, kust iga juhendaja leiab vajalikku abimaterjali praktikaprotsessi edukamaks läbiviimiseks temale sobivas kohas ja ajal. Näiteks on sõnastatud praktikajuhendaja ja praktikandi tegevused praktikaprotsessi ajajoonel, juhendajate soovitused praktikantidele, juhendajate ootused tunnustuseks ja eneseanalüüsiks vajalikud materjalid. 

Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikasüsteemi arendamisega toetame uute töötajate sujuvamat sulandumist töömaailma. Praktikasüsteemi arendamine on aeganõudev protsess, edu võtmeks on teotahteline ja pühendunud meeskond – sotsiaalsete kontaktide võrgustik, st õiged inimesed, õigel ajal ja õiges kohas, kes usuvad sellesse, mida nad teevad! Praktikatega seotud osapoolte omavaheline suhtlemine on muutunud tihedamaks, vahetumaks ja sisulisemaks.

Kogutud tagasiside põhjal keskendub Sisekaitseakadeemia uutel koolitustel eneseanalüüsi oskuse arendamisele, püütakse selgusele jõuda, kuidas toime tulla keeruliste inimestega ning võetakse fookusesse juhendajate vaimse tervise hoidmise teema. Juhendajate baasoskuste omandamiseks pakutakse alternatiivina koolitust e-kursuse praktikate veebikeskkonnas.

Edasi liigub Sisekaitseakadeemia juhendajate tugikeskuse ideega Narva õppehoone/praktikabaasi ruumides, jätkatakse praktikute kaasamist õppeprotsessi ning saadetakse õppejõude tööandjate juurde stažeerima, et integreerida õppeprotsessis teooria ja praktika ning saada reaalne pilt tööelust.  Huvitavaks väljakutseks on koostöös tööandjatega luua praktikabaasides sisekoolituste süsteem juhendajate koolitamiseks, mis toetab sisulist ja väärtustavat koostööd kooli ja tööandjate vahel.

Projekti “Sisejulgeoleku valdkonna praktikad parimatelt praktikutelt“ /SVEPPP/ rahastab Euroopa Sotsiaalfond. 

Väärtustavast koostööst sünnivad parimad tulemused!

Lisainfo: Merle Tammela, Sisekaitseakadeemia õppeosakonna arendusjuht, merle.tammela@sisekaitse.ee

 

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×