Tööandjate Keskliit

Noortemalevad, kutselaborid ja noorteinfo – kuidas need aitavad noortel tööelu paremini tundma õppida?

Noortemalevad

Malev on paljudele noortele esimeseks töökogemuse saamise võimaluseks. Malevate korraldamisel kasutatakse mitmeid erinevaid sõnastusi, nt õpilasmalev, töömalev ja noortemalev.Kuna tänapäeval on malev suunatud kõikidele noortele, olenemata sellest, kas nad õpivad või ei, saab kõiki toimuvaid malevaid nimetada noortemalevateks. Oma piirkonnas korraldatud malevas saavad osaleda kõik 7-26- aastased noored, kuid kõige rohkem osaleb malevas 13-19. aastaseid noori.

Malevas ühendatakse töötamine ja mitteformaalne õpe. Tavaliselt enne lõunat tehakse tööd ja peale lõunat tehakse õppekäike, osaletakse koolitustel ning korraldatakse muid ühistegevusi. Maleva rühm koosneb vähemalt kaheksast noorest ja ühest rühmajuhist.  Malevaid on kahte tüüpi: ööbimisega, kus koos rühmaga elatakse kogu maleva periood koos ning ööbimiseta, kus töö- ja ühistegevused toimuvad päevasel ajal – ööseks lähevad noored koju. Maleva pikkus algab ühest nädalast ja kestab tavaliselt 3 nädalat. Malev on hea keskkond  sotsiaalsete oskuste omandamiseks, noorel iseenda leidmiseks ja suhtlemisoskuste harjutamiseks. Malevas käinud noorel võib olla tulevikus eelis tööturul, kuna tal on juba noorena omandatud esimene töökogemus ning malevakogemuson kandideerimisdokumentides väärtuslik. 

Kui tööandjal on võimalik noortele tööd pakkuda, siis võib ta tööle võtta nii kogu malevarühma, kui ka vaid mõned noored rühmast.  Malevlastele eest vastutab töö ajal tööandja (sh ka tööohutusalane juhendamine) ja ka töötasu tehtud töö eest tuleb kasusaajal maksta.  Tavaliselt on iga malevarühmaga kaasas ka vastava koolituse saanud rühmajuht, kes vastutab noorte igapäevase tegevuse eest, rühmajuht koordineerib rühma tegemisi ning motiveerib noori töö ajal. Kui tööandja soovib malevanoori palgata, siis tasub ühendust võtta kohaliku omavalitsusega – tavaliselt saab just sealt kogu info omavalitsuses toimuvate malevate kohta.

Kutselaborid ehk ameteid tutvustvad töötoad

Noorte karjääriteadlikkuse toetamiseks ja töömaailma tutvustamiseks katsetati noorsootöös uudsel viisil ametite tutvustamistVälja töötati kolmes eri valdkonnas n.ö kutselaborid ehk töötoad, mis rändavad sinna, kus viibivad noored. Tutvustatakse metalli- ja puidusektorit läbi mobiilsete töökodade, mille eestvedaja on Merkuur OÜ. Töötubades saavad noored katsetada erinevaid seadmeid ja ise nende toel luua erinevaid tooteid nt mälupulga korpust,disainida puidust kella või lampi. Nii saavad noored aimu nt cnc-pingi operaatori ametist kui algteadmisi inseneri elukutsest. Tervisesektori ametite – õe ja bioanalüütiku ameti tutvustamiseks töötati välja hoopis virtuaalreaalsel tehnoloogial põhinevad töötoad – nii saab noor virtuaalselt töövarjuks minna ametiesindajatele ja pärast lähemalt praktikutelt-töötoa läbiviijatelt täpsustavaid küsimusi küsida ning samuti harjutatakse mõned töövõtted läbi. Neid töötube korraldab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Kolmanda valdkonnana tutvustatakse noorsootööd. Ka noorsootöötajale saab minna virtuaalselt töövarjuks – sel viisil näeb noor selle ameti mitmekesisust. Virtuaalreaalsuse tehnoloogia lahendustega on võimalik tutvuda ka Töötukassa kaudu külastades nende Tallinnas asuvat uut Karjäärikeskust.

Virtuaalreaalsuse tehnoloogia kasutamine annab suurepärase võimaluse tuua noortele lähemale just neid ameteid, mille kohta noored vähe teavad ja kuhu muidu võib neil olla keeruline või suisa ohtlik töövarjuks minna.

Noorteinfo ja www.teeviit.ee

Noorteinfoportaal Teeviit vahendab ja koondab noortele infot kuue teema lõikes koostöös ametite, asutuse, organisatsioonide ning noorte endiga, sealjuures kajastatakse läbi kuufookuste erinevaid ameteid ja elukutseid noorte ning noorte ettevõtjate, tööandjate kogemuslugude kaudu. Seajuures ei puudu ka karjääri, töötamise, seadusandluse, rahatarkuse alane info, mis on igale noorele töötajale oluline. Teeviit portaal tegutseb teemakuude plaani alusel, mille leiad siit teeviit.ee/teeviit-teemakuud-2021/, see tähendab, et iga kuu on fookuses üks konkreetne teema, mille kajastamisse kaasatakse teemapartnereid ja asutusi, tuuakse esile olulist infot ja kajastatakse kogemuslugusid. Portaali külastas 2020 aaastal üle 200 000 unikaalse külastaja.

Täiendavaks noorte informeerituse toetamiseks kutsuti 2020. aastal  Haridus- ja Noorteameti noorteinfoportaali Teeviit poolt ellu koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega noorteinfo töötoad, mille eesmärk on pakkuda noortele praktilise töötoa vormis – nii otsese suhtluse teel kui ka digitaalselt – spetsiifilist infot näiteks karjääriplaneerimise ja rahatarkuse teemadel. Töötoas on noorel võimalus arendada infootsinguoskusi, saada käsitletava teema kohta uusi teadmisi ning kasulikke materjale. Kokku on 13 temaatilist töötuba, mis on mõeldud noortele vanuses 7-26 aastat ning jõuavad 2021 aasta  lõpuks eeldatavasti 5000 nooreni. Töötoad on ja noortele praktiliseks tööriistaks erinevate teemade käsitlemisel, mida on võimalus vastavalt vajadusele ja noorte huvidele ise täiendada, näiteks lisada uuringuid, juhendmaterjale, raporteid, videoid, joonised jms.

Autor: Epp Reedik, Haridus- ja noorteameti noortevaldkonna korraldamise osakonna suunajuht

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×