Tööandjate Keskliit

Noorte töötute arv on murettekitav

Eesti Tööandjate Keskliit peab oluliseks haridust ja seetõttu oleme esindatud Noortegarantii juhtrühmas. Noortegarantii huviorbiidis on  16-29-aastased noored, kes ei õpi ega tööta. Erinevate tegevustega soovitakse aidata, et noored saaksid töötuks jäämisel või koolist lahkumisel võimalikult kiiresti tagasi tööle, oma haridusteed jätkata või olla muul moel ühiskonda aktiivselt kaasatud. 

Kui suur on probleem täna ja mida selle vastu teha? Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna noortevaldkonna juht Olav Kersen annab ülevaate, noorte tänasest töötusest Eestis. 

Töötukassa vaates on noor 16-29-aastane. Alates 16-aastaselt saab arvele tulla põhihariduse omandanud noor, alates 17-aastaselt ka põhihariduse katkestanud noor (koolikohustuse lõpp). Kuni 29-aastased on meie jaoks noored kuna Noortegarantii tegevuskava raames pakume tööandjatele „Minu I töökoht“ palgatoetust vähese töökogemusega kuni 29-aastaste töötute noorte tööle võtmisel.

Novembri lõpu seisuga noorte töötute arv, vanuseline ja sooline jaotus ning kui palju nende hulgas on vähenenud töövõimega noori.

 

 

 

 

 

 

 

Haridustaseme järgi jaotuvad noored töötud järgnevalt:

Millise kõrgharidusega on noored töötud?

 • 171 humanitaaria ja kunstid;
 • 163 ärindus ja haldus;
 • 77 toitlustamine, majutus turism;
 • 74 majandus;
 • 72 juhtimine ja haldus;
 • 68 turundus ja reklaam;
 • 64 õigus;
 • 64 arvutikasutus.

Millise kutseharidusega on noored töötud?

 • 682 toitlustamine, majutus, turism;
 • 365 ehitus ja tsiviilrajatised;
 • 254 masinaehitus, mehhaanika, elektroonika;
 • 249 arvutikasutus;
 • 214 transport ja logistika;
 • 150 toiduainete töölemine;
 • 139 mehhaanika ja metallitöö.

Viimastel aastatel on proportsionaalselt vähenenud kutse- ja kõrgharidusega noorte töötute arv ning kasvanud erialase hariduseta noorte töötute arv.

Alates 1. jaanuarist 2021 muutuvad tööandjale mõeldud koolitustoetuse tingimused soodsamaks. Lisandusb näiteks töötaja infotehnoloogia oskuste arendamiseks mõeldud koolituste toetamine.

Uuest aastast alates pakub Töötukassa vajadusel tööle minevatele klientidele ja nende tööandjatele ka jätkutuge. Jätkutoe eesmärgiks on toetada inimest tööle sisseelamisel ja tööl püsimisel ning vajadusel koos tööandjaga suurendada kooskõla inimese võimete ja oskuste ning töökoha nõudmiste vahel.

Kui mõelda üldiselt sellele, kuidas tööandja saaks noori toetada, siis see ongi kogemuste ja võimaluste pakkumine. Olgu selleks siis noore tööpraktikale võtmine, alaealisele töökogemuse pakkumine, Minu I töökoht palgatoetusega noore palkamine. Toetuste ja teenuste vormistamine ja võimalik aruandlus on üldjuhul lihtsam kui arvatakse.

Täpsemalt saab valituse poolt kinnitatud uue Tööhõiveprogrammi muudatuste kohta lugeda siit.

Kõige paremini oskavad tööandjatele suunatud teenuseid ja toetusi selgitada Töötukassa üle-Eestilised tööandjate konsultandid.

Autor:

Olav Kersen, Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste noortevaldkonna juht  

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×