Tööandjate Keskliit

Metsaväljaveoautojuhid saavad nüüd Luua Metsanduskooli abil kutsetunnistuse

Lähema kümne aasta jooksul on Eestis igal aastal vaja ligikaudu kolmkümmend uut metsaväljaveo autojuhti, kes saavad oma tööks vajalike teadmiste ja oskuste olemasolu alates sellest aastast tõendada kutseeksami sooritamisega.

Tööandjad olid vajadust 2017. aastal loodud kutsestandardi alusel tehtava eksami järele tunnetanud juba varemgi, kuid nüüd võeti protsess tõsiselt käsile, meenutab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu metsanduse kutsekomisjoni esimees Pille Meier. „Kutseeksamisüsteemi välja töötamine algas tööandjate initsiatiivil. Kaasa lõid Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Riigimetsa Majandamise Keskus, Autoettevõtete Liit ja Luua Metsanduskool. Ühiselt sai läbi arutatud  ja selgeks vaieldud erinevad aspektid, liikudes samm-sammult selles suunas, et Eesti metsandussektoris  töötaksid vaid kvalifitseeritud ja kutsetunnistustega spetsialistid,“ räägib Meier.

Vajadus kutsetunnistusega spetsialistide järele on suur. „RMK nõuab kutsetunnistuse olemasolu kõigilt metsas töötavatelt spetsialistidelt. Loogilise jätkuna soovisime, et ka metsaväljaveo autojuhid, kes veavad RMK ümarpuitu, oleksid lisaks autojuhtimisele pädevad ka puidu laadimisel, selle koguse ja kvaliteedi hindamisel ning ohutus kohaletoimetamises,“ selgitas RMK tootmis- ja finantskontroller Rainer Laigu.

Kutsetunnistus kui kvaliteedimärk

Autojuhte asus koolitama Luua Metsanduskool. „Kutseeksam tuli ette valmistada selleks, et metsaväljaveo autojuhid saaksid oma tööd teha ja tellija saaks metsas toimetavate töötajate oskustes kindel olla,“ räägib Luua Metsanduskooli koolituskeskuse juhataja Kairit Reiman. „Eksami edukaks sooritamiseks töötasime välja ka kutseeksamiks ettevalmistava koolituse –  tänaseks on selle läbinud umbes 120 metsaväljaveo autojuhti,“ lisab Reiman. Kutsetunnistusi on Kutsekoja registris praeguseks 34.

Kutseeksami sooritamiseks ettevalmistava koolituse teemad on väga erinevad – veokite remondist juhi ergonoomiliste töövõteteni. „Kui enne koolitust ütlesid mõned juhid: „Ma olen 20 aastat metsa vedanud, mis teil mulle õpetada on,“ siis peale koolitust tulid nad tänama ja tahtsid erinevate teemade üle pikemalt arutleda. Näiteks ergonoomika, ergonoomilised harjutused ja juhi tervis ning heaolu läksid osalejatele väga korda,“ täiendas Reiman.

Tagasisidet koolitusprogrammi arendamiseks saadi ka esimestelt kutseeksamitelt, nn pilooteksamitelt. Luua Metsanduskooli metsamasina õppeüksuse juhi Meelis Kalli sõnul näitasid eksamite tulemused, et tehnilised oskused on veokijuhtidel üldiselt väga head, kuid parandamist vajavad metsanduslikud teadmised. „Väga paljud veokijuhid on pika staažiga ning nende sõidu- ja koormalaadimisoskused on suurepärased. Täiendamist vajavad aga enamasti hüdrotõstuki hooldamise ja remondi valdkond, veokettide kasutamine ja ka puidu kasutamisest ehk eelkõige puidu sortimentidest,“ tõdeb Kall.

Eduka eksami aluseks on uued teadmised

Ka RMK esindaja Rainer Laigu sõnul on eksamid läinud edukalt. „Esimene kutseeksam toimus septembris ning seni on eksamil käinud üle kolmekümne autojuhti ja saab öelda, et neist enamik on kutseeksami sooritanud edukalt.“

Nii Kall kui Reiman kinnitasid, et tööandjate huvi koolituse ja kutseeksami sooritamise vastu on väga suur. „Võib öelda, et koolituskohtadele joosti lausa tormi,“ iseloomustab olukorda Kairit Reiman. Ta lisas, et uuel aastal saab loodetavasti taas uute gruppidega alustada, kuid kas need saavad osaleja jaoks tasulised või tasuta olema, seda on hetkel vara öelda. Suurt nõudlust kutsetunnistusega veokijuhtide järele kinnitab ka Rainer Laigu. „ Autojuhte, kes RMK ümarmetsamaterjali veavad, on ligi paarsada, mis tähendab, et järgmisel aastal tuleb kutseeksamite läbiviimise kohapealt tihe aasta.“

Meelis Kall loodab sedagi, et lähiaastatel saaks Luua Metsanduskoolis alustada metsaväljaveosõidukite juhtide õpetamisega. Metsanduses on ees terendamas põlvkondade vahetus ning tarneahela oluline lüli, metsaväljaveoautojuhid, vajavad samuti lähiaastatel nooremate ametivendade pealekasvu. Tööandjad soovivad, et noored juhid tuleksid neile tööle juba oskustega. „Praegu õpetavad metsaveo autojuhte tööandjad ise, see on aga ressursimahukas ning ka tasemelt ebaühtlane. Liigume selles suunas, et lisaks täienduskoolitustele saaksid metsaveoki juhid koostöös mõne transporditemaatikat õpetava kooliga tulla omandama ka täiesti neile mõeldud eriala ehk astuda tasemeõppesse. Selle käigus saaksid nad nii metsanduslikud kui tehnilised oskused. Eesti majandusmudelis on metsandusel väga oluline roll ning paremate metsandusteadmistega väljaveojuhtide ettevalmistusest võidaks kogu metsandussektor,“ täpsustas Kall tulevikuplaane.

Autor: Hana Zuba-Reinsalu, Luua Metsanduskooli direktor

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×