Tööandjate Keskliit

Teadliku juhtimisega saab luua innovatsiooniks soodsa pinnase

Uurisime Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse Innovatsiooni valdkonnajuhilt Inge Laasilt, milliseid teenuseid ettevõtjatele pakutakse. “Teadlikkuse kasvatamiseks oleme käivitanud Innovatsiooni seminaride sarja, kus kaks esimest on juba ettevõtjateni toodud,” selgitab Laas.

Esimene seminar: „Teekond innovatsioonini: Juhtimine“ on järele vaadatav SIIT.

Innovatsiooni-alaste teenuste pakkumisel lähtume nii ettevõtete vajadustest kui ka kolmikpöörde eesmärkidest laiemalt. Teenuste arendamisel kaasame ettevõtjaid ning juba teenustes osalenute tagasisidet.

Põnevusega ootame ettevõtete innovatsioonijuhtimise võimekuse kasvatamiseks mõeldud tippinnovaatorite programmi, millega loodame alustada sügisel.

Ettevõtjate poolt on suur huvi digitaliseerimise meistriklassi vastu: ettevõtted on mõistnud, et konkurentsivõime tõstmiseks on ülioluline kaardistada protsessid, mille digitaliseerimine ja automatiseerimine annab ettevõttele suurima võidu ning võimaluse keskenduda seeläbi suuremat väärtust loovatele tegevustele. Digitaliseerimisega alustamine tundub paljudele ettevõtetele seniajani mõnevõrra hirmutav, kallis ja keerukas protsess – neid müüte püüamegi meistriklassis koos Eesti parimate ekspertide-mentorite juhendamisel murda. Meistriklassi lõpuks valmib ettevõtetel digitaliseerimise tegevuskava, mille alusel on oluliselt lihtsam uusi tehnoloogiliselt toetatud protsesse juurutada.

Ettevõtteid kõnetab jätkuvalt ka disaini meistriklass, mis esmapilgul ei pruugi innovatsiooni temaatikaga seonduda, kuid kliendikesksest disainist juhitud arendusprotsess on üks parimaid ja läbiproovitumaid viise innovaatiliste toodete-teenusteni jõudmiseks.

Mitmed ettevõtted on huvi tundnud innovatsioonivõimekuse diagnostika vastu, mis aitab ettevõtetel “kraadida” oma innovatsioonivõimekust ning seda tõsta. Innovatsioonijuhtimise hindamisele lisaks saavad ettevõtted ka praktilisi nõuandeid innovatsiooni edukamaks juhtimiseks.

Samamoodi on järk-järgult kasvanud nõudlus arenduskoostöö ekspertide, tehnoloogialuure ja intellektuaalomandiga seotud nõustamiste osas.

Põhjuseid, miks ettevõte ei ole siiani investeerinud innovatsiooni või teeb seda liialt vähe on väga erinevaid. Alates sellest, et traditsioonilise majanduse ettevõtted peavad pidevat innovatsiooniga tegelemist  rohkem IKT ja idufirmade pärusmaaks, samuti ei ole paljudes ettevõtetes arendus- ja, ammugi, innovatsioonijuhti, rääkimata meeskonnast, kes kannaks hoolt, et lisaks olemasoleva äri käigushoidmisele, tegeleks ettevõte ka tulevikku suunatud tootearenduse ning teadus- ja arendustegevustega. Nii mitmedki ettevõtted pole seni veel läbi hammustanud, et ka innovatsioon on protsess, mille tekkeks saab teadliku juhtimise abil soodsa pinnase ja kultuuri luua. Konkurentsivõimeliste ja innovaatiliste toodete, protsesside või teenusteta ei suuda ettevõtted välja murda eksporditurgudele ega seal pikaajaliselt ellu jääda.

Foto: Ajujaht

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×