Tööandjate Keskliit

Haridus- ja Noorteamet: välistudengid tahavad Eestis kogemusi omandada

Eelmisel õppeaastal õppis Eesti kõrgkoolides enam kui 5500 tasemeõppe välisüliõpilast enam kui 120 riigist. Statistikaameti andmetel on õpingute ajal saanud töökogemuse pooled Eestis õppivad tasemeõppe välistudengid ning võimaluse korral jääks suur osa neist ka Eesti tööturule. 2017/2018. õppeaastal magistri- ja doktoriõppe lõpetanud välistudengitest jäi Eestisse õpingutele järgnenud aastal enam kui pooled ehk 58% kõigist vilistlastest. 
 

Eesti ettevõtetel on rahvusvahelise konkurentsivõime saavutamiseks väga oluline kaasata väliskogemust, mida aga on raske Eestisse tuua – välistööjõu värbamine nõuab palju aega ja ressursse. Andekate  inimeste (mõneks ajaks) Eestisse meelitamiseks on nende Eestis koolitamine üks lihtsamaid ja loogilisemaid viise. Me peame igal juhul pingutama, et andekaid noori Eestist mitte minema lasta, vaid leida võimalus, et nutikad ja motiveeritud jääksid siia oma kompetentsi, võrgustikku ja maksutulu meie ettevõtetega jagama. Isegi, kui noored pärast õpinguid lahkuvad, oleks vajalik leida viis, kuidas neid Eesti ettevõtete heaks rakendada. 

Riiklik algatus Study in Estonia on koos ülikoolidega tegutsenud andekate inimeste Eestisse kutsumisega juba enam kui 10 aastat. Töö on kandnud vilja – tasemeõppe välistudengite arv on viimase 10 aastaga viiekordistunud. Selle kümne aasta jooksul on ka Eesti ülikoolid rahvusvahelistes QS ja THE edetabelites kõrgemale roninud ning aina enam on Eestis tegutsevaid rahvusvahelisi ettevõtteid, kes välistudengitele nii praktikat kui ka tööd pakkunud. 

Välistudengid tahavad Eestis õppida ja eestlastega koostööd teha ning Eestis kogemusi saada ja oma kogemusi vastu anda. Kui parimad üliõpilased Eestis õpivad, praktiseerivad või töötavad, saab sellest kasu meie tööandja. Justkui iseenesest on tekkinud rahvusvaheline võrgustik, sest tudengil on suur kontaktide kogum mitte ainult siin, vaid ka oma koduriigis. Ja tema eeliseks on see, et ta saab oma koduriigi kogemusi meile lähemale tuua paremini kui keegi teine. 

Meeldetuletused ettevõtetele 

* Tasemeõppe välismaalasi õpib Eestis üle 5000 ja lühiajalisi vahetustudengeid on Eestis igal aastal ligi 1500. Nende arv kasvab iga aastaga. 

* Valdav enamus välistudengitest õpib Eestis inglise keeles. Eestikeelsetel õppekavadel õpib pisut alla 200 välistudengi. 

* Õppeaastal 2018/2019 maksid välistudengid Eestis tulumaksu 2,4 miljonit ja sotsiaalmaksu 5,6 miljonit eurot. 

* Õppeaastal 2017/2018 lõpetanud välistudengid maksid Eestis 2018/2019 õppeaastal tulumaksu 0,9 miljonit ja sotsiaalmaksu 1,9 miljonit eurot. 

* Kui ettevõttel on võimalus võtta välistudeng praktikale, siis välisüliõpilasele on peale tasustatud praktika veel ka teisigi motivaatoreid – väärt kogemus, soovituskiri tulevikuks, osalemine tippkoolitusel või –konverentsil. 

* Iga välistudeng saab anda ettevõtte jaoks midagi kasulikku – olgu see tema erialaste teadmiste või kultuuritausta tõttu. Välistudeng annab ettevõttele laiema silmaringi. 

* Tasemeõppe välistudengid õpivad peamiselt Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Eesti Maaülikoolis, Estonian Business Schoolis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ning Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. 

* Rahvusvahelisi vahetustudengeid õpib enamuses Eesti kõrgkoolides üle Eesti. 

Lisalugemist: 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×