Tööandjate Keskliit

Eesti Lennuakadeemia ja Magnetic MRO ühises õppeprogrammis järeleandmisi ei tehta

Eesti Lennuakadeemia alustas esimese õpipoisiõppe programmiga aastal 2018, mil avati kutseõppe 5. taseme õppekava “Õhusõiduki hooldustehnik”. Koostöös lennukite hooldusettevõttega Magnetic MRO asuti õppekava ka kohe rakendama töökohapõhises õppevormis. Õppekava avamise ajendiks oli asjaolu, et rakenduskõrghariduse tasemel lõpetavate lennundusinseneride ja insener-tehnikute arv lihtsalt ei katnud sektori tööjõuvajadust. Probleemi leevendamiseks ühendasid tööandja ja kool jõud. Kuna riiklik rahastus puudus, taotleti õppega alustamiseks toetust ESFi programmi PRÕM alategevusest „Töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“.

Kuidas õpe toimub?

Õpipoisiprogramm kestab kaks aastat, mille jooksul omandavad õppurid teoreetilised teadmised ELA õppejõudude abil, praktilisi ülesandeid täidetakse ja erialane töökogemus saadakse aga Magnetic MRO kogenud hooldusinseneride käe all. Kogu õppeprotsessi vältel on igal õppuril 1-2 juhendajat. Õppe ülesehitus on paindlik. Teoreetiline õpe toimub kevadel ja suvel, mil angaarides on vaiksem. Praktiline õpe aga sügisel ja talvel, mil lennuhoolduses on kõrghooaeg. Siis on õppuritel ka võimalus oma teoreetilisi teadmisi juhendajate käe all praktiliselt rakendada. Koolitusprotsessi kvaliteet tagatakse Euroopa lennundusregulatsiooni nõuetele vastavusega, mis omakorda annab õppeprogrammi edukalt läbinutele head võimalused karjääri planeerida nii Eestis kui Euroopas.

Õppekava loomine on olnud õigustatud

ELA kutseõppe koordinaator Eva Lastik ütleb, et töökohapõhise õppe eeliseks on see, et mõlemad huvigrupid (nii kool kui tööandja) panustavad võrdväärselt järelkasvu koolitamisse. “Selle õppevormi paindlikkus lubab õppel jõuda rohkemate sihtrühmadeni, arvestada tööandja vajaduste ja eripäradega ning parendada koostööd haridusasutuse ja praktikaettevõtte vahel, “ lausus Lastik ning lisas: “Töökohapõhise õppega alustamine on miski, mis nõuab julgust ja pealehakkamist, ent selles osas soovivad nii Magnetic MRO kui Eesti Lennuakadeemia teistele eeskujuks olla. Me ei karda väljakutseid.”

Magnetic MRO personalijuht Ene Krinpus aga usub, et selleks, et pakkuda tipptasemel hooldusteenust oma klientidele, on neil vaja tipptasemel tööjõudu, mistõttu mingeid järeleandmisi õpipoisiprogrammis osalejatele ei tehta. “Kindlasti on iga algus raske, aga saadud kogemusest võin kinnitada, et antud õppeprogramm sobib kõikidele ettevõtetele, kelle jaoks on oluline kvalifitseeritud tööjõud ning kellel on keeruline tööturult endale sobilikke inimesi leida,” ütles Krinpus õppeprogrammi kohta. Krinpus lisas, et tänaseks on neil käimas juba kolmas lend ning nad plaanivad kindlasti antud õppevormiga ka edaspidi jätkata.

Nii lennuakadeemia kui Magnetic MRO edasine ootus on, et selle õppevormi võtaksid omaks ka teised erialad, ja õpipoisiõppes osalevate tööandjate ring lennunduses kasvaks. 

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×