Tööjõud

Mõju

Tark ja töötav Eesti

Ainus kestlik ressurss, mis on Eesti rahvast teeninud läbi ajaloo, on töötav inimene. Kui töökäte hulk iibe ja väljarände tõttu väheneb ning ülalpeetavate hulk kasvab, jääb valikuid napiks: peamine võimalus on teha vähemate töökätega rohkem ja kallimat tööd. Praegu on Eestis aga umbes 100 000 tööeas inimest, kes ühel või teisel põhjusel tööl ei käi.

Toomas

TOOMAS TAMSAR
juhataja

+372 699 9301
toomas.tamsar@employers.ee

 
 

Tööjõu töögrupp

OrganisatsioonEsindaja
SwedbankÜlle Matt
Tartu ÜlikoolRaul Eamets
Eesti Etendusasutuste LiitMonika Larini
Haapsalu UksetehasAgo Soomre
Roche EestiKadri Mägi
Bauhof GroupKristi Pukk
SpacecomSergei Jakovlev
Eesti Kaupmeeste LiitKaire Tero
Estonian Business SchoolArno Allmann
EstravelAnne Samlik
ElronLiia Rentik
ISS EestiHelo Tamme
Tallinna TehnikakõrgkoolEnno Lend
Eesti Haiglate LiitHedy Eeriksoo
Krah-PipesPeeter Kirtsi
Alstom EstoniaJekaterina Jevtjugova
ITLJüri Jõema
Eesti Rõiva- ja TekstiililiitMeelis Virkebau
PAREEne Olle
PAREKerstin Jaani
Eesti Kaupmeeste LiitKülliki Koppel
Maxima Eesti Katja Ljubobratets
Ouman Estonia OÜAnu Hartikainen

  Avalda arvamust

 • Avalda arvamust: Töövaidluste lahendamiseks uus regulatsioon 16.09.2016

  Sotsiaalministeeriumis on valminud töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu, millega luuakse kehtiva individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse asemele uus terviklik regulatsioon.

  Eelnõu laiendab töövaidluskomisjoni pädevust, andes töövaidluskomisjonile õiguse lahendada ka kollektiivlepingu täitmisest tulenevaid vaidlusi. Töövaidluskomisjoni pädevuse laiendamine tingib muudatuse kehtiva seaduse nimetuses. Eelnõuga lisanduvad alternatiivsed vaidluse lahendamise võimalused kirjaliku menetluse, lepitusmenetluse ja kompromissi näol. Pikendatakse töövaidlusasja läbivaatamise tähtaega, lisatakse avalduse ... Loe edasi

 • Avalda arvamust: muudatused alaealiste töötamise regulatsioonis 16.09.2016

  Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks töölepingu seaduse muudatused, mis puudutavad alaealistele lubatud töid, alaealise töötamiseks Tööinspektsiooni loa taotlemist, alaealiste tööaega, igapäevast puhkeaega, põhipuhkust ning Tööinspektsiooni järelevalvepädevust. Samuti sätestatakse valveaja rakendamise erand IT tugiteenuseid osutavatele spetsialistidele.

  Eelnõuga kaotatakse ära alaealistele lubatud tööde nimekiri ning Tööinspektsioonilt 13-14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimiseks loa taotlemise kohustus.  Vastav kohustus jääb edaspidi kehtima vaid ... Loe edasi

 • Avalda arvamust: AÜ-de ettepanekud töölepingu seaduse muutmiseks 11.07.2016

  Eesti Ametiühingut Keskliit on teinud Sotsiaalministeeriumile ettepanekud töölepingu seaduse muutmiseks, mis puudutavad muuhulgas töölepingu lõpetamise ja töötajate esindajaga seotud regulatsioone.

  Ootame teie arvamusi ja kommentaare nimetatud ettepanekutele hiljemalt 5. septembriks aadressil piia@employers.ee.

  Tutvu ametiühingute ettepanekutega SIIN.

  Loe edasi
Arhiiv
 

 

  Meie seisukohad

 • Tööandjate ettepanekud välismaalaste seaduse muutmiseks 21.03.2017

  Eesti Tööandjate Keskliit tegi Siseministeeriumile ettepaneku Välismaalaste seaduse muutmiseks ja välismaalastest töötajate värbamise jätkuvaks leevendamiseks.

  “Pole saladus ega üllatus, et Eesti seisab silmitsi akuutse töökäte puuduse probleemiga, nii Eesti Tööandjate Keskliit kui ka teised ettevõtlusorganisatsioonid on sellele korduvalt tähelepanu pööranud. Sügisel 2016 avalikustas Manpower Grupp üleilmse uuringu, mille kohaselt on oskustööjõu puudus maailmas pärast 2007. aastat ... Loe edasi

 • Tagasiside Tulumaksuseaduse muutmise eelnõule 20.03.2017

  Eesti Tööandjate Keskliit toetab maksuerandit tööandja korraldatud transpordile ja majutusele, kirjutasime tagasisideks Tulumaksuseaduse muutmise eelnõule.

  Eestis on suur tööjõupuudus, aga ka tööpuudus. Samuti on asustus väljaspool tõmbekeskuseid väga hajus. Statistikaameti andmetel töötas Eestis 2016 kaugemal kui 50 km elukohast ligi 30000 inimest ja sama palju on töötuid väljaspool Tallinna. Seetõttu on Eesti Tööandjate Keskliidul eriti hea ... Loe edasi

 • Tööandjad: IKT-sektor vajab valveaja erisust 30.01.2017

  IKT-sektor ja riigi IT süsteemi haldavad riigiasutused vajavad valveaja erisust ja seetõttu toetame töölepingu seaduse muudatuste ettepanekut valveaja osas sellises sõnastuses, nagu see oli eelnõus pärast esimest lugemist Riigikogus. Vaid nii aitaks see tõepoolest lahendada ettevõtete probleemi ja oleks reaalselt rakendatav, kirjutasid Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar ja ITLi juht Jüri Jõema 27. jaanuaril Riigikogu fraktsioonidele ja ... Loe edasi

Arhiiv

 

Mille nimel me töötame

MITTEAKTIIVSETE JA TÖÖTUTE ÜMBERÕPE

 • Tööandjad toetavad töövõimereformi eesmärki aidata nende inimeste töölesaamist, kes vajavad töötamiseks eritingimusi.
 • Riik hakkab korraldama madalama haridusega ja madalapalgalistele töötajatele ennetavat ümberõpet, st tõstma nende töist konkurentsivõimet enne, mitte pärast töötuks jäämist. Ümberõpe vähendab vaesust ja tööturult pikalt eemale jäämist.

PAINDLIKUD TÖÖSUHTED

 • Osakoormusega töötamise edendamiseks kaotab riik minimaalse sotsiaalmaksu nõude, mis praegu muudab osaajaga töötamise tööandja jaoks vastuvõetamatult kalliks.
 • Riik viib sotsiaalhüved ja -toetused, mis on seotud töötamisega, proportsiooni töökoormusega: osalise koormusega töötamine ei tohi kaotada inimese kogu soodustust.
 • Riik kaotab eelpensionid, selle asemel soodustab pensioniea paindlikkust ja sujuvat töökoormuse vähendamist, nn järkjärgulist pensioneerumist.

TÖÖTAJATE TÖÖVÕIME TOETAMINE

 • Riik loob meetme mitmekultuurilise juhtimis- ja töökeskkonna juurutamiseks, et soodustada välismaiste ning Eesti muukeelsete töötajate kaasamist ka keskmise suurusega ettevõtetes.
 • Riik vabastab erisoodustusmaksust kõik tööandja investeeringud töötajate tervisesse.

 

Soovin kaasa rääkida tööjõupoliitika arendamisesJälgi meid Facebookis   
×