Tööjõud

Mõju

Tark ja töötav Eesti

Ainus kestlik ressurss, mis on Eesti rahvast teeninud läbi ajaloo, on töötav inimene. Kui töökäte hulk iibe ja väljarände tõttu väheneb ning ülalpeetavate hulk kasvab, jääb valikuid napiks: peamine võimalus on teha vähemate töökätega rohkem ja kallimat tööd. Praegu on Eestis aga umbes 100 000 tööeas inimest, kes ühel või teisel põhjusel tööl ei käi.

Toomas

TOOMAS TAMSAR
juhataja

+372 699 9301
toomas.tamsar@employers.ee

 
 

Tööjõu töögrupp

OrganisatsioonEsindaja
SwedbankÜlle Matt
Tartu ÜlikoolRaul Eamets
Eesti Etendusasutuste LiitMonika Larini
Haapsalu UksetehasAgo Soomre
Roche EestiKadri Mägi
Bauhof GroupKristi Pukk
SpacecomSergei Jakovlev
Eesti Kaupmeeste LiitKaire Tero
Estonian Business SchoolArno Allmann
EstravelAnne Samlik
ElronLiia Rentik
ISS EestiHelo Tamme
Tallinna TehnikakõrgkoolEnno Lend
Eesti Haiglate LiitHedy Eeriksoo
Krah-PipesPeeter Kirtsi
Alstom EstoniaJekaterina Jevtjugova
ITLJüri Jõema
  
PAREEne Olle
PAREKerstin Jaani
Eesti Kaupmeeste LiitKülliki Koppel
Maxima Eesti Katja Ljubobratets
Ouman Estonia OÜAnu Hartikainen

Avalda arvamust

 • Ootame arvamusi: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine 15.05.2017

  Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse, milles on kaardistatud valdkonna probleemid ja välja pakutud järgmised lahendused:

  Probleem 1. Tööandjad ei teadvusta töötaja tervisekontrolli saatmisel töökeskkonna riskide hindamise olulisust ning vajadust saata töötaja tervisekontrolli lähtuvalt töös esinevatest ohuteguritest.

  Lahendus – Tervisekontroll muudetakse eesmärgipärasemaks. TTOS-i tuuakse töötervishoiu ja tööohutuse erimäärustest ohutegurid, mille ... Loe edasi

 • Avalda arvamust: välismaalaste seaduse uued muudatused 10.05.2017

  Siseministeerium on saatnud kommenteerimiseks välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2016/801/EL kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuse programmides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki tulemise ja seal elamise tingimuste kohta.

  Eelnõuga kavandatakse järgmised muudatused:

  – võimaldatakse teise Euroopa Liidu (edaspidi EL) riigi direktiivi kohase ... Loe edasi

 • Avalda arvamust: Töövaidluste lahendamiseks uus regulatsioon 16.09.2016

  Sotsiaalministeeriumis on valminud töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu, millega luuakse kehtiva individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse asemele uus terviklik regulatsioon.

  Eelnõu laiendab töövaidluskomisjoni pädevust, andes töövaidluskomisjonile õiguse lahendada ka kollektiivlepingu täitmisest tulenevaid vaidlusi. Töövaidluskomisjoni pädevuse laiendamine tingib muudatuse kehtiva seaduse nimetuses. Eelnõuga lisanduvad alternatiivsed vaidluse lahendamise võimalused kirjaliku menetluse, lepitusmenetluse ja kompromissi näol. Pikendatakse töövaidlusasja läbivaatamise tähtaega, lisatakse avalduse ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

Meie seisukohad

 • Tööandjate tagasiside tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsusele 26.09.2018

  Sotsiaalministeerium saatis Eesti Tööandjate Keskliidule arvamuse avaldamiseks tööõnnetuskindlustuse väljatöötamiskavatsuse (edaspidi TÕK ja VTK). Meil on hea meel, et meid on kaasatud varakult, kuna teema on oluline. Nagu VTK-s õigesti märgitud, on kõigile kasulik, kui inimesed on tööturul terved ja aktiivsed võimalikult kaua. Seepärast peavad nii tööandjad kui töötajad tööohutusse pidevalt panustama.

  VTK kohaselt loodaks tööõnnetuste hüvitamiseks ... Loe edasi

 • Töölepingu seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus 11.09.2018

  Eesti Tööandjate Keskliit on seisukohal, et töölepingu seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusega (VTK) planeeritavad muudatused on väga vajalikud, arvestades eelkõige Eesti demograafilist olukorda ning töötajate muutunud ootusi töö tegemisele.

  Toome mõned kommentaarid ja märkused, mida võiks vastava eelnõu väljatöötamisel kaaluda:

  Tööandjad pooldavad võimalust sõlmida miinimum-maksimum tundidega leping. Samas ei saa nõustuda ... Loe edasi

 • Tagasiside töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise plaanile 20.02.2018

  Eesti Tööandjate Keskliit peab oluliseks tööohutuse- ja tervishoiu regulatsiooni muutmist arvestades muutunud olukorda tööturul ning sellest tulenevaid paindlikke töösuhteid.

  Kaugtöö ja muud uued töövormid, mida me veel ei oska ette näha, eeldavad järjest suurema vastutuse võtmist töötaja poolt.

  Käesolevas eelnõus leppetrahvi rakendamises kokkuleppe sõlmimise võimalus tööohutuse nõuete rikkumise puhul on küll samm edasi, kuid eeldab kehtivate töölepingute muutmist ... Loe edasi

Arhiiv

 

Mille nimel me töötame

MITTEAKTIIVSETE JA TÖÖTUTE ÜMBERÕPE

 • Tööandjad toetavad töövõimereformi eesmärki aidata nende inimeste töölesaamist, kes vajavad töötamiseks eritingimusi.
 • Riik hakkab korraldama madalama haridusega ja madalapalgalistele töötajatele ennetavat ümberõpet, st tõstma nende töist konkurentsivõimet enne, mitte pärast töötuks jäämist. Ümberõpe vähendab vaesust ja tööturult pikalt eemale jäämist.

PAINDLIKUD TÖÖSUHTED

 • Osakoormusega töötamise edendamiseks kaotab riik minimaalse sotsiaalmaksu nõude, mis praegu muudab osaajaga töötamise tööandja jaoks vastuvõetamatult kalliks.
 • Riik viib sotsiaalhüved ja -toetused, mis on seotud töötamisega, proportsiooni töökoormusega: osalise koormusega töötamine ei tohi kaotada inimese kogu soodustust.
 • Riik kaotab eelpensionid, selle asemel soodustab pensioniea paindlikkust ja sujuvat töökoormuse vähendamist, nn järkjärgulist pensioneerumist.

TÖÖTAJATE TÖÖVÕIME TOETAMINE

 • Riik loob meetme mitmekultuurilise juhtimis- ja töökeskkonna juurutamiseks, et soodustada välismaiste ning Eesti muukeelsete töötajate kaasamist ka keskmise suurusega ettevõtetes.
 • Riik vabastab erisoodustusmaksust kõik tööandja investeeringud töötajate tervisesse.

 

Soovin kaasa rääkida tööjõupoliitika arendamisesJälgi meid Facebookis   
×