Majanduskeskkond

Mõju

Hoogne Eesti

Eesti majandus on pärast üleilmakriisi suuresti tööstusekspordi toel taastunud, kuid oodatud püsiv mitmeprotsendiline kasvutempo on jäänud püüdmatuks. Eestil on potentsiaal end taaskäivitada hoogsalt areneva ja heaolu kasvatava ühiskonnana, kuid selleks peab Eesti konkurentsivõimele uue hoo andmine saama valitsuse selgeks peaeesmärgiks. Kriisi olulisim õppetund on, et hoogsaimad taastujad olid suure tööstuse osakaaluga riigid.

Gea

GEA OTSA
nõunik-kommunikatsioonijuht

+372 699 9308
+372 526 6464
gea.otsa@employers.ee

 
 

Ettevõtluskeskkonna töögrupp

OrganisatsioonEsindaja
Tallinna TehnikaülikoolTea Varrak
Bauhof GroupMart Vau
Eesti Ehitusettevõtjate LiitIndrek Peterson
KaubamajaErkki Laugus
Tartu ÜlikoolErik Puura
Haapsalu UksetehasAgo Soomre
SpacecomSergei Jakovlev
DBTAgo Tiiman
EricssonSeth Lackman
Eesti EnergiaHando Sutter
UPM KymmeneAndo Jukk
NordeaTõnu Palm
Eesti KarusnahaliitTarmo Kattago
KrimelteJaan Puusaag
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate LiitMeelis Einstein
EstravelAnne Samlik
Silmet GruppLauri Karp
Eesti Rõiva- ja TekstiililiitMeelis Virkebau
PAREEne Olle
PAREMilvi Tepp
Eesti Sadamate LiitViktor Palmet
G4SPriit Sarapuu
Eesti Laevaomanike LiitAndres Hunt
Maxima EestiKatja Ljubobratets
Kunda Nordic TsementUrve Elhi
Kadarbiku KöögiviliRein Pak
Ouman Estonia OÜErik Keerberg

17.12.2015 uusi ettevõtlusprogramme tutvustav infotund:

Ettevõtte arenguprogramm

Rakendusuuringute meetme slaidid 1 2 3

Äritrendide ülevaated:

Äritrendid detsember 2014

Äritrendid märts 2015

Äritrendid juuni 2015

Äritrendid september 2015

Tööstuspoliitika töögrupp

OrganisatsioonEsindaja
Eesti Ehitusettevõtjate LiitIndrek Peterson
EricssonSeth Lackman
Eesti EnergiaHando Sutter
Eesti Rõiva- ja TekstiililiitMeelis Vikerbau
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate LiitMeelis Einstein
StandardEnn Veskimägi
KrimelteJaan Puusaag
Eesti KarusnahaliitTarmo Kattago

  Avalda arvamust

 • Avalda arvamust: Tulumaksuseaduse muutmine (sh panditulumaks) 17.04.2017

  Rahandusministeerium saatis koosõlastusringile Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse kehtestada madalam tulumaksumäär äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele ning tulumaksukohustuse tekkimine teatud tingimustele vastavatelt kontsernisisestelt laenudelt, mida on võimalik käsitada sisuliselt äriühingu varjatud kasumijaotisena (nn “panditulumaks”).

  Eesti Tööandjate Keskliidu maksupoliitika töögrupp ja volikogu on otsustanud panditulumaksule vastu seista, kuna see kahjustaks ettevõtluskeskkonda ning koormaks ebaproportsionaalselt ka seaduslikult tegutsevaid ettevõtteid, ... Loe edasi

 • Avalda arvamust: Ootused Eesti saatkonnale Vilniuses 10.03.2017

  Välisministeerium korraldab 23. märtsil Eesti-Leedu välissuhete arutelu, kus muuhulgas on teemaks saatkonna töö ja ettevõtjate ootused saatkonnale. Ootame arutelu jaoks ettevõtjate sisendit ja vastuseid järgmistele küsimustele:

  1) Mis on Teie ettepanekud äridiplomaatia vallas Eesti saatkonnale Vilniuses?
   
  2) Mis on Teie huvid/plaanid Leedu turu suhtes?
   
  3) Kui oluline on Leedu Teile ekspordituruna (%/maht)?
  ... Loe edasi

 • Avalda arvamust: Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse eelnõu 07.02.2017

  Rahandusministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu).

  Eelnõu peamine eesmärk on viia Eesti väärtpaberi- ja ühinguõiguse regulatsioon kooskõlla väärtpaberite keskdepositooriumite tegevust reguleeriva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

  Meie seisukohad

 • Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine 11.04.2017

  Eesti Tööandjate Keskliit kooskõlastas ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu. Ettevõtluskonto muudaks füüsilise isiku ettevõtlustulu maksuarvestust oluliselt lihtsamaks. Soovime, et maksusüsteemi arendataks nii, et ka äriühingute halduskoormus väheneks, kirjutasime Rahandusministeeriumile. 

  Loe edasi
 • Tööandjate ettepanekud välismaalaste seaduse muutmiseks 21.03.2017

  Eesti Tööandjate Keskliit tegi Siseministeeriumile ettepaneku Välismaalaste seaduse muutmiseks ja välismaalastest töötajate värbamise jätkuvaks leevendamiseks.

  “Pole saladus ega üllatus, et Eesti seisab silmitsi akuutse töökäte puuduse probleemiga, nii Eesti Tööandjate Keskliit kui ka teised ettevõtlusorganisatsioonid on sellele korduvalt tähelepanu pööranud. Sügisel 2016 avalikustas Manpower Grupp üleilmse uuringu, mille kohaselt on oskustööjõu puudus maailmas pärast 2007. aastat ... Loe edasi

 • Tagasiside Tulumaksuseaduse muutmise eelnõule 20.03.2017

  Eesti Tööandjate Keskliit toetab maksuerandit tööandja korraldatud transpordile ja majutusele, kirjutasime tagasisideks Tulumaksuseaduse muutmise eelnõule.

  Eestis on suur tööjõupuudus, aga ka tööpuudus. Samuti on asustus väljaspool tõmbekeskuseid väga hajus. Statistikaameti andmetel töötas Eestis 2016 kaugemal kui 50 km elukohast ligi 30000 inimest ja sama palju on töötuid väljaspool Tallinna. Seetõttu on Eesti Tööandjate Keskliidul eriti hea ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

 

 

Mille nimel me töötame

KONKURENTSIVÕIME UUS HOOG

 • Eksport ja rahvusvaheline konkurentsivõime peavad olema Euroopa Liidu tõukefondi vahendite kasutuse prioriteediks. Selleks tuleb neid paigutada eeskätt eksporditoetustesse, innovatsiooni, haridusse ning kontaktide loomise võimekusse. Arendustegevusse suunatud raha kasutamise esmane kriteerium peab olema reaalne rakendatavus, alles seejärel ülikoolide akadeemiline huvi.
 • Erasektori eeskujul saab ka avalikus sektoris igapäevaseks pingutamine suurema tõhususe nimel, et vähendada avalikus sektoris töötajate osakaalu kogu töötajaskonnast.
 • Haridussüsteem pakub igaühele esmase ettevõtlusõppe, riik ja ettevõtjad julgustavad enamaid noori alustama ettevõtjana.
 • Riigihangete korralduses vähendab riik hinna osakaalu ja liigub rohkem väärtuspõhiste pakkumiste korraldamise suunas.
 • Euroopa Liidu regulatsioonide ülevõtmisel ja juba ülevõetud regulatsioonides rakendab riik põhjendatult lubatud erandeid tööstuse konkurentsivõime hoidmiseks, võttes aluseks avalikustatud mõjuhinnangute tulukuluefektiivsuse näitajad.

 

KODUMAINE TÖÖSTUS

 • Eesti tööstusettevõtted suurendavad investeeringuid uurimis- ja arendustegevusse.
 • Riik seab majanduspoliitika prioriteediks kodumaist ressurssi väärtustava tööstuse pikaajalise konkurentsivõime arendamise. Eesmärk on hoida võimalikult suur osa väärtusahelast Eestis, hoides maksimaalse hulga töökohti ja tulu kodumaal. Kodumaise ressursi maksimaalne vääristamine peab olema riiklikult rahastatava teadus-arendustegevuse tulipunktis.
 • Riik kujundab tervikliku ja pikaajalise, 10–20aastase vaate Eesti ressurssidel põhinevate majandusharude arenguks. Keskkonna-, investeeringu- ning haridusprioriteedid järgivad seda pikaajalist vaadet, mitte ei tööta sellele vastu. Esmajärjekorras lõpetab riik kodumaist tööstust pärssiva, majandusest eraldiseisva CO2-, keskkonnatasude ja hariduspoliitika.

 

JUHTIMISKVALITEET

 • Üha nõudlikumates oludes vajab peale töö kvaliteedi muutust ka juhtimiskvaliteet. Eesti tööandjad osutavad initsiatiivi juhtimiskvaliteedi arendamiseks ja parandamiseks. Eesti Tööandjate Keskliit hakkab oma liikmete seas propageerima töötajate heaolu ja arenguga seotud tegevusi, näiteks õppimist motiveerivate tasusüsteemide rakendamist.
 • Muudame tavaks väga hea juhtimis- ja organisatsioonikultuuriga organisatsioonide tunnustamise.

 

Soovin kaasa rääkida majanduskeskkonna arendamisesJälgi meid Facebookis   
×