Majanduskeskkond

Mõju

Hoogne Eesti

Eesti majandus on pärast üleilmakriisi suuresti tööstusekspordi toel taastunud, kuid oodatud püsiv mitmeprotsendiline kasvutempo on jäänud püüdmatuks. Eestil on potentsiaal end taaskäivitada hoogsalt areneva ja heaolu kasvatava ühiskonnana, kuid selleks peab Eesti konkurentsivõimele uue hoo andmine saama valitsuse selgeks peaeesmärgiks. Kriisi olulisim õppetund on, et hoogsaimad taastujad olid suure tööstuse osakaaluga riigid.

Gea

GEA OTSA
nõunik-kommunikatsioonijuht

+372 699 9308
+372 526 6464
gea.otsa@employers.ee

 
 

Ettevõtluskeskkonna töögrupp

OrganisatsioonEsindaja
Tallinna TehnikaülikoolTea Varrak
Bauhof GroupMart Vau
Eesti Ehitusettevõtjate LiitIndrek Peterson
KaubamajaErkki Laugus
Tartu ÜlikoolErik Puura
Haapsalu UksetehasAgo Soomre
SpacecomSergei Jakovlev
DBTAgo Tiiman
EricssonSeth Lackman
Eesti EnergiaHando Sutter
UPM KymmeneAndo Jukk
NordeaTõnu Palm
Eesti KarusnahaliitTarmo Kattago
KrimelteJaan Puusaag
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate LiitMeelis Einstein
EstravelAnne Samlik
Silmet GruppLauri Karp
Eesti Rõiva- ja TekstiililiitMeelis Virkebau
PAREEne Olle
PAREMilvi Tepp
Eesti Sadamate LiitViktor Palmet
G4SPriit Sarapuu
Eesti Laevaomanike LiitAndres Hunt
Maxima EestiKatja Ljubobratets
Kunda Nordic TsementUrve Elhi
Kadarbiku KöögiviliRein Pak
Ouman Estonia OÜErik Keerberg

17.12.2015 uusi ettevõtlusprogramme tutvustav infotund:

Ettevõtte arenguprogramm

Rakendusuuringute meetme slaidid 1 2 3

Äritrendide ülevaated:

Äritrendid detsember 2014

Äritrendid märts 2015

Äritrendid juuni 2015

Äritrendid september 2015

Tööstuspoliitika töögrupp

OrganisatsioonEsindaja
Eesti Ehitusettevõtjate LiitIndrek Peterson
EricssonSeth Lackman
Eesti EnergiaHando Sutter
Eesti Rõiva- ja TekstiililiitMeelis Vikerbau
Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate LiitMeelis Einstein
StandardEnn Veskimägi
KrimelteJaan Puusaag
Eesti KarusnahaliitTarmo Kattago

  Avalda arvamust

 • Avalda arvamust: Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse eelnõu 07.02.2017

  Rahandusministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu).

  Eelnõu peamine eesmärk on viia Eesti väärtpaberi- ja ühinguõiguse regulatsioon kooskõlla väärtpaberite keskdepositooriumite tegevust reguleeriva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ... Loe edasi

 • Avalda arvamust: käibemaksuseaduse muutmine 03.06.2016

  Rahadusministeerium on algatanud käibemaksuseaduse muutmise. Eelnõuga plaanitakse tõsta  käibemaksukohustuslaseks registreerimise (KMKR) kohustuse piirmäära ja pöördmaksustada metallitooted.

  Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäära kavandatakse tõsta 16 000 eurolt 40 000 euroni. Isikud, kelle maksustatav käive aasta algusest arvates ei ületa piirmäära, ei ole kohustatud end registreerima käibemaksukohustuslasena, kuid nad võivad seda teha. Seega ei ole nad kohustatud pidama käibemaksuarvestust ega esitama käibedeklaratsioone. ... Loe edasi

 • 14 ettepanekut riigihangete seaduse eelnõule 30.05.2016

  Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toetavad uue riigihangete seaduse eelnõuga 204 SE planeeritavaid uuendusi, mis aitavad kaasa riigihankemenetluse senisest enam läbipaistvaks ja selgemaks muutmisele ning vähendavad ettevõtjate halduskoormust, ent esitavad eelnõu täiendamiseks ühiselt 14 ettepanekut.

  Ühiselt Riigikogu majanduskomisjonile saadetud kirjas teatasid Tööandjad ja Kaubanduskoda, et tervitavad eelnõuga kehtestatavat piirangut kvalifitseerimise tingimusena sätestatavale käibenõudele, millega seatakse ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

  Meie seisukohad

 • Välistööjõu nullbürokraatia: 24 ettepanekut välismaalt oskustöötajate värbamise lihtsustamiseks 02.01.2017

  Eesti Tööandjate Keskliit algatas juulis 2016 välismaalaste nullbürokraatia projekti, mille raames kutsusime nii tööandjaid kui ka välismaalastest töötajaid kirjeldama probleeme, mis takistavad välistööjõu värbamist ning välistöötajate Eestisse elama ja tööle asumist. Eeskätt pidasime silmas kolmandatest riikidest pärit töötajaid, ent võtsime vastu ka Euroopa Liidu sisese liikumisega seotud tööjõu probleeme. Seejuures on võrdselt olulised nii bürokraatlikud ... Loe edasi

 • Tööandjad: kobareelnõu tagasiside jaoks ei anta huvigruppidele piisavalt aega 12.12.2016

  Tunnustame Riigikogu rahanduskomisjoni soovi eest huvigruppe arutellu kaasata. Paraku on eelnõus nr 302 ühest väikesest kuigi väga olulisest seadusemuudatustest nädalaga saanud ligi sajapunktiline kobareelnõu, mille osas seisukoha kujundamine võtab rohkem aega, kui kaks tööpäeva, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar oma vastuses rahanduskomisjoni esimehele.

  Riigikantselei küsis Tööandjate seiuskohti Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ... Loe edasi

 • Tööandjad valitsuskoalitsiooni läbirääkijatele: Majanduskasv tulgu enne teisi prioriteete 12.11.2016

  Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar osaleb eksperdina loodava valitsuse koalitsiooniläbirääkimistel. Tööandjate soovitused uue valitsuse koalitsioonileppesse ja tegevuskavasse puudutavad majanduskasvu, töökäte puudust, riigireformi, vajalikke maksumuudatusi ja strateegiat struktuurivahendite sõltuvusest vabanemiseks. Need on keskliidu hinnangul Eesti majanduse arengu ja kestlikkuse seisukohalt võtmeküsimused.
    
   1. Majanduskasvust on küll palju räägitud, aga kasvu saavutamine ei ole seni olnud valitsuse sisuline ... Loe edasi

Arhiiv
 

 

 

 

Mille nimel me töötame

KONKURENTSIVÕIME UUS HOOG

 • Eksport ja rahvusvaheline konkurentsivõime peavad olema Euroopa Liidu tõukefondi vahendite kasutuse prioriteediks. Selleks tuleb neid paigutada eeskätt eksporditoetustesse, innovatsiooni, haridusse ning kontaktide loomise võimekusse. Arendustegevusse suunatud raha kasutamise esmane kriteerium peab olema reaalne rakendatavus, alles seejärel ülikoolide akadeemiline huvi.
 • Erasektori eeskujul saab ka avalikus sektoris igapäevaseks pingutamine suurema tõhususe nimel, et vähendada avalikus sektoris töötajate osakaalu kogu töötajaskonnast.
 • Haridussüsteem pakub igaühele esmase ettevõtlusõppe, riik ja ettevõtjad julgustavad enamaid noori alustama ettevõtjana.
 • Riigihangete korralduses vähendab riik hinna osakaalu ja liigub rohkem väärtuspõhiste pakkumiste korraldamise suunas.
 • Euroopa Liidu regulatsioonide ülevõtmisel ja juba ülevõetud regulatsioonides rakendab riik põhjendatult lubatud erandeid tööstuse konkurentsivõime hoidmiseks, võttes aluseks avalikustatud mõjuhinnangute tulukuluefektiivsuse näitajad.

 

KODUMAINE TÖÖSTUS

 • Eesti tööstusettevõtted suurendavad investeeringuid uurimis- ja arendustegevusse.
 • Riik seab majanduspoliitika prioriteediks kodumaist ressurssi väärtustava tööstuse pikaajalise konkurentsivõime arendamise. Eesmärk on hoida võimalikult suur osa väärtusahelast Eestis, hoides maksimaalse hulga töökohti ja tulu kodumaal. Kodumaise ressursi maksimaalne vääristamine peab olema riiklikult rahastatava teadus-arendustegevuse tulipunktis.
 • Riik kujundab tervikliku ja pikaajalise, 10–20aastase vaate Eesti ressurssidel põhinevate majandusharude arenguks. Keskkonna-, investeeringu- ning haridusprioriteedid järgivad seda pikaajalist vaadet, mitte ei tööta sellele vastu. Esmajärjekorras lõpetab riik kodumaist tööstust pärssiva, majandusest eraldiseisva CO2-, keskkonnatasude ja hariduspoliitika.

 

JUHTIMISKVALITEET

 • Üha nõudlikumates oludes vajab peale töö kvaliteedi muutust ka juhtimiskvaliteet. Eesti tööandjad osutavad initsiatiivi juhtimiskvaliteedi arendamiseks ja parandamiseks. Eesti Tööandjate Keskliit hakkab oma liikmete seas propageerima töötajate heaolu ja arenguga seotud tegevusi, näiteks õppimist motiveerivate tasusüsteemide rakendamist.
 • Muudame tavaks väga hea juhtimis- ja organisatsioonikultuuriga organisatsioonide tunnustamise.

 

Soovin kaasa rääkida majanduskeskkonna arendamisesJälgi meid Facebookis   
×