Fookuses

 
Riigireform
Olukorras, kus meil on aina vähem elanikke ja ka töötajaid, on hädavajalik riigireform, millega tõmmata koomale nii riigi kui ka ettevõtjate halduskoormust. Osaleme aktiivselt Riigireformi nõukojas. Loe lähemalt siit.
Õpipoisiõpe
Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe aitab koolitada just selliste oskustega töötajaid, nagu ettevõtjad vajavad. Aitame kaasa õpipoisiõppe rakendamisele. Uuri siit.
Tööstuspoliitika
Tööstus on majanduse alustala ja ekspordi vedur. Osaleme Eesti tööstuspoliitika väljatöötamises, esindades töögrupis oma liikmete seisukohti. Räägi kaasa siin.
 

Saavutused

Tööandjaid esindava lobiorganisatsioonina hoiame kätt pulsil kõigil olulistel protsessidel ja otsustel, mis mõjutavad Eesti ettevõtluskeskkonda, tööjõu-, haridus- ja maksupoliitikat. Suur osa meie suhtlusest otsustajatega on mitteformaalne: selgitame poliitikakujundajatele eri stsenaariumite tagajärgi ja mõjusid ning anname nõu. Oleme tõsiseltvõetavad partnerid, meie arvamust küsitakse ja meie seisukohtadega arvestatakse. Seega võime mitmeteks oma suurimateks saavutusteks lugeda plaane, millest loobuti pärast meiega arupidamist. Samuti strateegilisi valikuid, mis on tehtud meie ettepanekul ja ettevõtjatega arvestades. Viimase aja töövõitudest tuleb ära märkida ka Tööandjate manifesti, ettepanekute jõudmine nii erakondade valimisprogrammidesse kui ka koalitsioonileppesse, sotsiaalmaksu langetamine, riigireformi alustamine, riigihangete seaduse muutmise alustamine, maksumuudatustest pikaajalise etteteatamise seadustamine, majutuskulude käibemaksumäära tõusu vähendamine, Eesti kui õpi- ja töötamiskoha brändimise programmi „Work in Estonia” käivitamine jpm.
 
 
Tutvu meie 2018. aastal ellu viidud initsatiividega siin ja 2017. aasta omadega siin

Rahvusvaheline suhtlus

Eesti Tööandjate Keskliit on Euroopa tööandjate keskorganisatsiooni BUSINESSEUROPE, rahvusvahelise tööandjate katusorgansiatsiooni IOE ja OECD Ettevõtlus- ja Tööstuskomitee BIAC-i liige. Lööme aktiivselt kaasa erinevates rahvusvahelistes töögruppides ning esindame Eesti ettevõtjate huve nii Euroopas kui kogu maailmas. Rohkem infot leiad siit.

Jälgi meid Facebookis   
×