Projektid

Projekt: Kollektiivsete töösuhete roll töötingimuste kohandamisel vähenenud töövõimega inimestele

Projekti periood: 2016 – 2018

Rahastaja: Euroopa Komisjon, Swedbank

Projekti eesmärk on toetada tööandjate ja töötajate esindajate võimekust toetada vähenenud töövõimega inimeste, sealhulgas puudega ja vananevate töötajate võimalusi osaleda tööturul. Projekti tulemusena valmivad koostöös Eesti, Poola ja Ungari sotsiaalpartneritega ettepanekud, kuidas edendada töötingimuste kohandamist vähenenud töövõimega inimestele.

Projektis löövad kaasa mõttekoda Praxis, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Ametiühingute Keskliit, Cardiff University (UK), Instytut Spraw Publicznych (ISP, Poola), Konfederacja Lewiatan (Poola tööandjad), Konfederacja Pracy (Poola ametiühingud), Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz, Ungari ametiühingud) ja Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ, Ungari tööandjad).


 

 

 

 

Projekt: Eesti Tööandjate Keskliidu poliitikakujundamisel kaasarääkimise võimekuse suurendamine

Meede: Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

Projekti periood: 2014 – 2018

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk on suurendada Eesti Tööandjate Keskliidu poliikakujundamises kaasarääkimise võimekust. Oma liikmete kaasamisvõime suurendamiseks koolitame keskliidu ja haruliitude võtmeisikuid ning arendame konsultandi abil oma kaasamisprotsesse. Analüütilise võimekuse kasvatamiseks arendame koostöövõrgustikku poliitikauuringute asutustega, arendame analüütilisi oskusi ning koostame analüüse majanduse konkurentsivõimega seotud probleemide ja lahenduste leidmiseks.

logo EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

 

 

 

Projekt: Praktilise õppe tähtsustamine ühiskonnas

Tegevused: „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolituspraktika“ ja „Kutsehariduse maine tõstmine, töökohapõhise õppe laiendamine“

Projekti periood: 2015 – 2019

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk on tõsta tööandjate teadlikkust praktika ja töökohapõhise õppe olemusest ja võimalustest, parandada praktika ja õpipoisiõppe mainet nii tööandjate seas kui ka ühiskonnas laiemalt, tunnustada parimaid praktika- ja õpipoisiõppe pakkujaid ettevõtjaid.

logo EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

 

 

Projekt: 2015-1- LT01- KA202-013415-930003700. Õpipoisiõppe arendamine: Töökohapoolsete juhendajate koolitamine ja õpipoisiõppe edendamine

Meede: KA2 Strateegiline partnerlus

Projekti periood: 01.09.2015-31.08.2017

Rahastaja: Erasmus+ programm

Partnerid: Eesti Tööandjate Keskliit, Jerusalem Labour Market Training Centre (Leedu), Centre of Expertise and Productivity (Soome), Actions Intégrées de Développement asbl (Integrated Development Action) (Belgia), Lithuanian Qualifications and Vocational Training Development Centre (Leedu), Lithuanian Engineering Industries Association (Leedu), Lithuanian Builders Association (Leedu)

Projekti eesmärk on täpsustada töökohapoolsete praktikajuhendajate koolitusvajadus, koostada koolituskavad ja pilootprojektina koolitada õpipoisijuhendajaid.

EU-flag-Erasmus

 

Information Bulletin Meeting in Vilnius

Information Bulletin Meeting in Brussels

27.-28.veebruaril 2017 toimus projekti koosolek Tallinnas. Töötati koostatava õppematerjaliga ja arutati edasisi tegevusi. Osalesid projekti partnerite Eesti Tööandjate Keskliit, Jerusalem Labour Market Training Centre, Centre of Expertise and Productivity,  Lithuanian Qualifications and Vocational Training Development Centre, Lithuanian Engineering Industries Association , Lithuanian Builders Association esindajad.

Kokkuvõte koosolekust leiab siit. 

08.juunil 2017 toimus projekti koosolek Vilniuses. Arutleti projekti töökohapoolsete juhendajate õppematerjali piloteerimist Lätis, Leedus ja Eestis. Samuti arutleti muudatusi Soome kutsehariduses, käesoleva projekti administreerimisega seotud ja muid küsimusi. Osalesid projekti partnerite Eesti Tööandjate Keskliit, Jerusalem Labour Market Training Centre, Centre of Expertise and Productivity, Actions Intégrées de Développement asbl, Lithuanian Qualifications and Vocational Training Development Centre, Lithuanian Engineering Industries Association , Lithuanian Builders Association esindajad.

Loe projektist ja selle tulemustest täpsemalt siit. 

 

Projekt: New social co-operation model – rising of employees’ involvement in the company’s financial management and economic performance

Projekti periood: 02.11.2015-30.04.2017

Leping nr VS/2015/0382

Rahastaja: Euroopa Komisjon

Partnerid: Eesti Tööandjate Keskliit, Latvijas Brivo Arodbiedribu Savieniba, Lietuvos Profesiniu Sajungu Konfederacija Lpsk, Nordbildung Bildungsverbund Fur Die Metall- Und Elektroindustrie Gemeinnutzige Gmbh, Vilniaus Pramones Ir Verslo Asociacija ; Vsi Projektu Valdymo Ir Mokymo Centras

European-Commission

Jälgi meid Facebookis   
×