Tööandjate Keskliit

Usume, et Eesti arengu aluseks ja Eesti inimese heaolu võtmeks on erasektori tööandjad. Tunnetades seda vastutust, oleme teadlikult võtnud aktiivse rolli Eesti elu edendamisel. Eesti Tööandjate Keskliit seisab erksa Eesti eest, olles tööandjate hääleks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Meie missioon on aidata kaasa Eesti majanduse kasvule ja inimeste elatustaseme tõusule.

Selle saavutamiseks:

 • mõjutame seadusandjaid ja valitsejaid tegema otsuseid, mis aitavad kaasa majanduskasvule ja paremale ettevõtluskeskkonnale;
 • anname ettevõtjatele ja nende liitudele teadmisi, mis aitavad neil kasvada ja paremaid tulemusi saavutada;
 • selgitame avalikkusele majandust ning tööandjate ja ettevõtjate rolli selles.

Eesti Tööandjate Keskliitu kuuluvad kõik peamised majandusharuliidud ja paljud Eesti suurettevõtted. Kokku esindame otse ja läbi haruliitude üle 2000 ettevõtte, mis on tööandjaks enam kui 250 000 töötajale.

Oleme Eestis ainus sotsiaalapartnerina tunnustatud ettevõtlusorganisatsioon ning esindame tööandjaid Haigekassa, Töötukassa ja Kutsekoja nõukogudes ning üleriigilise alampalga läbirääkimistel. Toetame majanduskeskkonda, kus võimalikult suure osa tööturgu puudutavatest otsustest langetavad tööturu osapooled ilma riikliku sekkumiseta.

Mille eest me seisame

 • Teadmistepõhise majanduse eest,
 • ettevõtja õiguskindluse eest,
 • ausa maksukeskkonna eest,
 • väiksemate tööjõumaksude eest,
 • paindlike töösuhete eest,
 • pideva ja ennetava ümberõppe eest,
 • kõrghariduse rahvusvahelistumise eest,
 • kvaliteetse ja maineka kutsehariduse eest,
 • tehniliste erialade suurema osakaalu eest kõrghariduses,
 • ettevõtja parema maine eest,
 • väärtuspõhiste riigihangete eest.
Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×