Tööandjate Keskliit

Räägime kaasa ja esindame oma liikmete seisukohti kümnetes töövormides, kus sünnivad Eesti tulevikku mõjutavad otsused.

Eestis

EAS/Kredex ühendasutuse nõukogu

Arto Aas

Peaministri majanduse elavdamise ekspertkogu

Kai Realo
Ivo Suursoo
Enn Veskimägi

MKM tööstuspoliitika ekspertkogu

Andreas Laane, Alexela
Jaan Puusaag, Krimelte

Eesti Töötukassa nõukogu

Arto Aas, Ago Soomere

Eesti Haigekassa nõukogu

Arto Aas, Anne Mere

MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus

Piia Zimmermann

MTA/SA Aruandlus 3.0 juhtrühm

Raul Aron

RaM Valitsemise valdkonna töörühm

Raul Aron

Eesti Teadusagentuuri Euroopa Horisont programmikomitee ekspertrühm (toit, puit)

Raul Aron

MKM Tööstus 2030 töörühm

Raul Aron

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu

Arto Aas

Soolise palgalõhe uuringu ümarlaud

Ülle Pind, Swedbank

Sotsiaalministeeriumi noortegarantii juhtrühm

Anneli Entson

Ida-Virumaa õiglase üleminekuprotsessi juhtkomisjon

Indrek Aarna, Viru Keemia Grupp
Mart Tasa, Eesti Energia

Heaolu arengukava juhtkomitee

Arto Aas
Piia Zimmermann

Kutsekoda OSKA koordinatsioonikogu

Arto Aas

Kutsekoda nõukogu

Arto Aas

Kutsekoda OSKA nõunike kogu

Anneli Entson

Kõrghariduse rahvusvahelistumise nõukoda

Anneli Entson

Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020 juhtkomisjon

Anneli Entson

Elukestva õppe kutseharidusprogrammi töörühm

Anneli Entson

Kutseharidusstandardi väljatöötamise töörühm

Anneli Entson

Kutsehariduse Nõukoda

Arto Aas

Tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) juhtnõukogu

Anneli Entson

Haridus- ja Teadusministeeriumi Täiskasvanuhariduse Nõukogu

Piret Lemsalu
Hoolekandeteenused

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogu

Anneli Entson

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu

Anneli Entson

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kuratoorium

Valdo Kalm,
Tallinna Sadam

Ettevõtlusõppe juhtkomitee

Arto Aas
Anneli Entson

Eesti Geoloogiateenistuse nõukogu

Meelis Einstein
Kunda Nordic Tsement

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×