Tööandjate Keskliit

Räägime kaasa ja esindame oma liikmete seisukohti kümnetes töövormides, kus sünnivad Eesti tulevikku mõjutavad otsused.

Eestis

 • SA Kutsekoda nõukogu
 • Eesti Töötukassa nõukogu
 • Eesti Haigekassa nõukogu
 • SA Kutsekoda OSKA koordinatsioonikogu
 • SA Kutsekoda OSKA nõunike kogu
 • Teadusarendus nõukogu
 • MTÜ Eesti Standardikeskus
 • MTA/SA Aruandlus 3.0 juhtrühm
 • MKM tööstuspoliitika ekspertkogu
 • Soolise võrdõiguslikkuse töörühm
 • SA Archimedes EKKA kutsehariduse hindamisnõukogu
 • Konkurentsivõimelise ärikeskkonna juhtgrupp
 • SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu
 • Sotsiaalministeeriumi noortegarantii juhtrühm
 • Elukestva õppe strateegia töörühm
 • Elukestva õppe kutseharidusprogrammi töörühm
 • Kutseharidusstandardi väljatöötamise töörühm
 • Kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia töörühm
 • Töökohapõhise õppe töörühm
 • PRÕM juhtnõukogu
 • Eesti kvalifikatsiooniraamistiku rakendamise juhtrühm
 • Ettevõtlusõppe juhtkomitee
 • SA Innove/kutsemeistrivõistluste nõukoda

Rahvusvaheliselt

Loe lähemalt, kes meid rahvusvahelisel tasandil esindavad siit.