Tööandjate Keskliit

Raul RAUL ARON
analüütik-nõunik
+372 699 9305
+372 56475111
raul.aron@employers.ee

 

Eestis ei ole palju loodusvarasid, kuid siin on olemas märkimisväärne inim- ja andmevara. Kõik varad tuleks võtta võimalikult säästlikult Eesti-siseselt riigi arengu huvides kasutusele, mitte müüa neid odavalt toormaterjalina välismaale. Ka Eesti looduse ja maavarade pime konserveerimine ei lisa ühiskonnale väärtust. Meil on võimalus püüelda ressursside oskusliku kasutamise ja keskkonnasäästlike lahenduste otsimise abil maailma tippu. Töörühma eesmärk on muuta säästlikud ärimudelid ja tehnoloogia, loodusvarade võimalikult ulatuslik ja efektiivne väärindamine, taastuvenergeetika ja taaskasutustehnoloogiad Eesti ettevõtete konkurentsieeliseks.

Tutvus ka roheinnovatsiooni toetusvõimalustega.

Fookusteemad

  1. Kliimapoliitika fookuses peab olema konkurentsivõime tõstmine. Ilma konkurentsivõimeliste ettevõteteta me ei saavuta kliimaeesmärke inimeste heaolu kahjustamata. Seetõttu on oluline arvestada ka positsiooni võrreldes meie ettevõtetega konkureerivate regioonidega.
  2. Kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb tagada mõistlik üleminekuperiood, andes võimaluse ettevõtetel oma äristrateegiad ümber kujundada, arvestades nii muutunud keskkonda kui rahvusvahelist konkurentsi. Muutuste elluviimist tuleb riikidel nii sisuliselt kui rahaliselt toetada ja samal ajal tagada usaldusväärne, ennustatav ning ettevõtjasõbralik ettevõtluskeskkond, et toetada erasektori pikaajalisi investeeringuid.
  3. Euroopa roheleppe edukaks rakendamiseks tuleb valdkonna poliitikad viia uuendatud riiklikukliimakavaga REKK2030 (vaatega 2050) kooskõlla. Eelkõige on oluline fokusseerida hariduse ja innovatsiooni valdkonnale muutunud keskkonnas, et aidata tööjõuturule vajalike teadmiste, oskuste ja kogemustega inimesed.
  4. Tööandjaile info jagamine parimate praktikate rahastusvõimaluste jmt kohta.

 

Soovin kaasa rääkida keskkonna- ja energeetikapoliitika arendamises

Liituma on oodatud Eesti Tööandajate Keskliidu liikmed. Kui Sinu ettevõte ei ole veel keskliidu liige, vaata siia.    Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
    ×