Tööandjate Keskliit

PIIA ZIMMERMANN
õigusnõunik
+372 699 9306
+372 699 9306
piia.zimmermann@employers.ee

Järjest kasvava tööjõupuuduse tõttu on tähtis, et töötajad oleksid terved ja haiguspäevade arv püsiks võimalikult väike.  Sellele aitab kaasa tervist toetav töökeskkond ja tööturu osaliste suurem panustamine töötaja tervisesse. 

2017. aastal deklareeris töötajate tervisekulude hüvitamist 5 mln € eest ja maksis nendelt tööjõumakse vaid 1200 tööandjat.  Töötervishoiu arstlikule kontrollile kulutati aasta varem 18,5 mln €. Et inimesed saavutaksid tööl paremaid tulemusi, oleksid vähem haiged ja püsiksid kauem tööl, tuleb nende tervise eest hoolt kanda. 

Lisandunud väärtuse, maksutulu ja sissetulekute vähenemise läbi kaotab igast haiguspäevast nii töötaja, tööandja kui ka riik.


Fookusteemad tööandjate tervishoiu töörühmas:

1. Jätkusuutlik ravisüsteem läbi targa meditsiinisüsteemi:

  • tagada patsiendi vaba liikumine (konkurentsi võtmes);
  • mõõta ja finantseerida on vaja tervise tulemit, mitte mõõta ja finantseerida tegevust ja sisendit;
  • tuua juurde ressurssi nii töötajate kui tööandjate käest erakindlustuse toel;
  • maksuvabastus tööandjale tervisekulutustelt ja maksusoodustusi eraisiku tervisekulutustelt.

2. Pikendada tervena elatud aastaid ja vähendada haiguspäevi:

  • viia ellu Rahvatervise arengukava arvestades ka tööandjate ettepanekuid ja võimalusi.

3. Anda inimesele suuremad õigused ja vastutus oma tervise eest hoolitsemisel.

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×