Tööandjate Keskliit

Meie eesmärgid

Soovid Eesti konkurentsivõime edendamisse aktiivselt panustada? Oled teretulnud Eesti Tööandjate Keskliidu valdkondlikesse töörühmadesse:

Majanduskeskkond ja maksud
Eestis ei ole palju loodusvarasid, kuid siin on olemas märkimisväärne inim- ja andmevara. Kõik varad tuleks võtta võimalikult säästlikult Eesti-siseselt riigi arengu huvides kasutusele, mitte müüa neid odavalt toormaterjalina välismaale
Loe lähemalt
Tööturg
Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.
Loe lähemalt
Haridus
Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.
Loe lähemalt
Innovatsiooni käivituskoda
Eesti ettevõtete tootlikkus on viimastel aastatel kasvanud oluliselt aeglasemini kui palk jm sisendhinnad. Konkurentsivõime säilitamiseks või kasvatamiseks on vaja stuktuurset muutust majanduses ja ühiskonnas tervikuna.
Loe lähemalt
Keskkond
Kõik varad tuleks võtta võimalikult säästlikult Eesti-siseselt riigi arengu huvides kasutusele, mitte müüa neid odavalt toormaterjalina välismaale.
Loe lähemalt
Tervishoid
Et inimesed saavutaksid tööl paremaid tulemusi, oleksid vähem haiged ja püsiksid kauem tööl, tuleb nende tervise eest hoolt kanda. Lisandunud väärtuse, maksutulu ja sissetulekute vähenemise läbi kaotab igast haiguspäevast nii töötaja, tööandja kui ka riik.
Loe lähemalt
 

Saavutused

Tööandjaid esindava lobiorganisatsioonina hoiame kätt pulsil kõigil olulistel protsessidel ja otsustel, mis mõjutavad Eesti ettevõtluskeskkonda, tööjõu-, haridus- ja maksupoliitikat. Suur osa meie suhtlusest otsustajatega on mitteformaalne: selgitame poliitikakujundajatele eri stsenaariumite tagajärgi ja mõjusid ning anname nõu. Oleme tõsiseltvõetavad partnerid, meie arvamust küsitakse ja meie seisukohtadega arvestatakse. Seega võime mitmeteks oma suurimateks saavutusteks lugeda plaane, millest loobuti pärast meiega arupidamist. Samuti strateegilisi valikuid, mis on tehtud meie ettepanekul ja ettevõtjatega arvestades. Viimase aja töövõitudest tuleb ära märkida ka Tööandjate manifesti, ettepanekute jõudmine nii erakondade valimisprogrammidesse kui ka koalitsioonileppesse, sotsiaalmaksu langetamine, riigireformi alustamine, riigihangete seaduse muutmise alustamine, maksumuudatustest pikaajalise etteteatamise seadustamine, majutuskulude käibemaksumäära tõusu vähendamine, Eesti kui õpi- ja töötamiskoha brändimise programmi „Work in Estonia” käivitamine jpm.
 
Tutvu meie ellu viidud initsiatiividega: 2019. aastal, 2018. aastal, 2017. aastal.

Rahvusvaheline suhtlus

Eesti Tööandjate Keskliit on Euroopa tööandjate keskorganisatsiooni BUSINESSEUROPE, rahvusvahelise tööandjate katusorgansiatsiooni IOE ja Business@OECD (BIAC) liige. Lööme aktiivselt kaasa erinevates rahvusvahelistes töögruppides ning esindame Eesti ettevõtjate huve nii Euroopas kui kogu maailmas. Rohkem infot leiad siit.

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×