Tööandjate Keskliit

Tööandjaid esindava lobiorganisatsioonina hoiame kätt pulsil kõigil olulistel protsessidel ja otsustel, mis mõjutavad Eesti ettevõtluskeskkonda, tööjõu-, haridus- ja maksupoliitikat. Suur osa meie suhtlusest otsustajatega on mitteformaalne: selgitame poliitikakujundajatele eri stsenaariumite tagajärgi ja mõjusid ning anname nõu. Oleme tõsiseltvõetavad partnerid, meie arvamust küsitakse ja meie seisukohtadega arvestatakse. Seega võime mitmeteks oma suurimateks saavutusteks lugeda plaane, millest loobuti pärast meiega arupidamist. Samuti strateegilisi valikuid, mis on tehtud meie ettepanekul ja ettevõtjatega arvestades.

Töövõitudest tuleb ära märkida ka Tööandjate manifesti ettepanekute jõudmine nii erakondade valimisprogrammidesse kui ka koalitsioonileppesse, sotsiaalmaksu langetamine, riigireformi alustamine, riigihangete seaduse muutmise alustamine, maksumuudatustest pikaajalise etteteatamise seadustamine, majutuskulude käibemaksumäära tõusu vähendamine. Aga ka Eesti kui õpi- ja töötamiskoha brändimise programmi „Work in Estonia” käivitamine jpm.

Tutvu meie ellu viidud initsiatiividega: 2021/2022 majandusaastal, 2020/2021 majandusaastal, 2019/2020 majandusaastal, 2017/2018. majandusaastal.

Eesti Tööandjate Keskliidus tegutseb kuus valdkondlikku töörühma (innovatsiooni käivituskoda, majanduskeskkond ja maksud, tervishoid, tööturg, haridus, keskkond ja vastutustundlik ettevõtlus). Töörühmades saavad osaleda kõik liikmed, kui määravad sinna oma esindaja. 

 
Rahvusvaheline suhtlus

Eesti Tööandjate Keskliit on Euroopa tööandjate keskorganisatsiooni BUSINESSEUROPE, rahvusvahelise tööandjate katusorgansiatsiooni IOE ja Business@OECD (BIAC) liige. Lööme aktiivselt kaasa erinevates rahvusvahelistes töögruppides ning esindame Eesti ettevõtjate huve nii Euroopas kui kogu maailmas. Rohkem infot leiad siit.

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×