Tööandjate Keskliit

Meie eesmärgid

Majanduskeskkond

Toetame arusaama, et tööandja on väärtuse tekitaja, maksude maksja ja ainus tegelik heaolu looja. Seisame selle eest, et ettevõtjal oleks õiguskindlus. Pingutame, et Eesti majandus liiguks teadmistepõhisuse ja suurema lisandväärtuse suunas.

Loe lähemalt

Haridus

Töötame selle nimel, et leevendada kõrgkvalifitseeritud spetsialistide puudust. Peame oluliseks tulevikutalentide Eestisse meelitamist, kutsehariduse kvaliteedi tõstmist ja tehniliste erialade õpetamise suurendamist kõrgkoolides. Elukestev õpe peab saama elustiiliks.

Loe lähemalt

Tööturg

Iga ühiskonnaliige, kes soovib ja suudab tööturul panustada, peab saama seda teha. Pooldame tööturu avamist kolmandate riikide spetsialistidele. Aitame kaasa paindlike töösuhete ja vormide levikule. Seisame nii töötajate kui ka tööandjate jaoks õiglase miinimumpalga eest.

Loe lähemalt

Maksud

Peame tähtsaimaks ausat maksukeskkonda ja visiooniga maksupoliitikat. Taotleme tööjõumaksude vähendamist, et elavdada ettevõtlust ja töökohtade loomist. Ettevõtja investeeringuid töötaja haridusse ja tervisesse ei tohi karistada lisamaksustamisega.

Loe lähemalt

 

Saavutused

Tööandjaid esindava lobiorganisatsioonina hoiame kätt pulsil kõigil olulistel protsessidel ja otsustel, mis mõjutavad Eesti ettevõtluskeskkonda, tööjõu-, haridus- ja maksupoliitikat. Suur osa meie suhtlusest otsustajatega on mitteformaalne: selgitame poliitikakujundajatele eri stsenaariumite tagajärgi ja mõjusid ning anname nõu. Oleme tõsiseltvõetavad partnerid, meie arvamust küsitakse ja meie seisukohtadega arvestatakse. Seega võime mitmeteks oma suurimateks saavutusteks lugeda plaane, millest loobuti pärast meiega arupidamist. Samuti strateegilisi valikuid, mis on tehtud meie ettepanekul ja ettevõtjatega arvestades. Viimase aja töövõitudest tuleb ära märkida ka Tööandjate manifesti, ettepanekute jõudmine nii erakondade valimisprogrammidesse kui ka koalitsioonileppesse, sotsiaalmaksu langetamine, riigireformi alustamine, riigihangete seaduse muutmise alustamine, maksumuudatustest pikaajalise etteteatamise seadustamine, majutuskulude käibemaksumäära tõusu vähendamine, Eesti kui õpi- ja töötamiskoha brändimise programmi „Work in Estonia” käivitamine jpm.
 
 
Tutvu meie 2018. aastal ellu viidud initsatiividega siin ja 2017. aasta omadega siin

Rahvusvaheline suhtlus

Eesti Tööandjate Keskliit on Euroopa tööandjate keskorganisatsiooni BUSINESSEUROPE, rahvusvahelise tööandjate katusorgansiatsiooni IOE ja OECD Ettevõtlus- ja Tööstuskomitee BIAC-i liige. Lööme aktiivselt kaasa erinevates rahvusvahelistes töögruppides ning esindame Eesti ettevõtjate huve nii Euroopas kui kogu maailmas. Rohkem infot leiad siit.

Jälgi meid Facebookis   
×