Vabrik nr 149

VABRIK nr 149
Eesti Tööandjate Keskliidu infokiri
 

Tööandjad esitasid 24 ettepanekut välistöötajate värbamise lihtsustamiseks

Eesti Tööandjate Keskliit esitas neljale ministeeriumile kokku 24 ettepanekut välistöötajate värbamisega ja nende Eestisse elama asumisega seotud takistuste kõrvaldamiseks. Ettepanekud koostati tööandjatelt ja välismaalastest töötajatelt kogutud probleemikirjelduste põhjal.

Loe edasi… »

Riigireformi Radar: Loosungist „Viime ellu riigireformi“ ei piisa

Riigireform ei ole väikeste tehnokraatlike arendusprojektide summa, vaid sisaldab kaalukaid otsuseid ja vajab seega tugevat poliitilist juhtimist. Sestap on peaministri isiklik sekkumine ülioluline, soovitab Riigireformi Radar. Koalitsioonileppes sisalduv loosung „Viime ellu riigireformi“ tuleb ka reaalselt sisustada. Riigireformi Radari kolleegiumi hinnangul tuleb uuel koalitsioonil kokku leppida riigireformi mõiste, eesmärgid ja ulatus.

Loe edasi »

Eesti Tööandjate Keskliit saab tänavu 100-aastaseks

Tänavu, 2017. aastal möödub sada aastat Eesti Tööandjate Keskliidu eelkäija Eesti Vabrikantide Ühisuse asutamisest. 17. veebruaril (uue kalendri järgi 2. märtsil) 1917. aastal kutsus suurtööstur Martin Luther kokku 18 Tallinna suurema tehase esindajad, kes otsustasid asutada Tallinna piirkonna vabrikantide ühisuse. Kogu juubeliaasta jooksul kavandame erinevaid sündmusi ja üritusi. Tipphetk on Tööandjate aastakonverents “Tuulelohe lend”, mis tänavu toimub 15. märtsil.

Loe edasi… »

Maksuvõidud aastal 2016

Aasta lõpus Riigikokku jõudnud maksukobareelnõu on tekitanud palju ärevust, ent 2016. aastale tagasi vaadates on Tööandjatel olnud ka mitmeid kordaminekuid, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu maksunõunik Raul Aron.

Loe edasi… »
 
TÖÖJÕUPOLIITIKA

Olulised muudatused välistöötajaid palkavatele tööandjatele

Detsembris jõustus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste uus redaktsioon, mille kohaselt võib tähtajalise elamisloa töötamiseks anda ilma Eesti Töötukassa loa nõuet ja välismaalasele makstava töötasu suuruse nõuet täitmata, kui välismaalane on lähetatud töötaja Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse tähenduses.

Loe edasi… »

Peresõbraliku tööandja märgise tutvustus

Sotsiaalministeerium kutsub 25. jaanuaril kl 9.30 peresõbraliku tööandja märgise tutvustamisüritusele. Ministeeriumi ja partnerite välja töötatud peresõbraliku tööandja märgis võimaldab kõigile teada anda, et tööandja hoolib oma töötajatest ja on loonud töötajatele peresõbraliku töökeskkonna. Üritus toimub Tööandjate majas (Kiriku 6).


Loe edasi… »
HARIDUSPOLIITIKA

Võimalus taotleda toetust ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks

Alates eilsest saab Innovest toetust taotleda koolide ettevõtlusõppe praktilisemaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks. Projektide raames võib näiteks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia praktilisi õpitubasid, ettevõtlusõppe huviringe ning korraldada uudseid ettevõtlikkusega seotud kooliväliseid tegevusi.

Loe edasi… »

TTÜ kutsub karjäärimessile „Võti tulevikku“

Tallinna Tehnikaülikool ootab tööandjaid karjääriüritusele “Võti Tulevikku 2017”. Eesti suurim tudengitele suunatud karjääriüritus Võti Tulevikku toimub 7.-8.märtsil 2017 juba 27. korda. Üritus toob kokku tudengid ja ettevõtted eesmärgiga luua vahetu kontakt edukate praktika- ja töölepingute sõlmimiseks.  
 

Leia praktikant Tartu Ülikooli karjääripäevalt

Tartu Ülikool kutsub Eesti Tööandjate Keskliitu kuuluvaid ettevõtteid 1. märtsil 2017 toimuvale Tartu Ülikooli karjääripäevale. Karjääripäev loob ettevõtetele võimaluse leida tulevased spetsialistid enne, kui seda teevad konkurendid ning tutvustada üliõpilastele praktika- ja töövõimalusi just teie ettevõttes.

Loe edasi… »
 
 
AVALDA ARVAMUST

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmine

Keskkonnaministeeriumis on valminud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu. See on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/52/EL ülevõtmisega, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL2 teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta. Ootame kommentaare ja põhjendatud ettepanekuid hiljemalt 16.01.2017 aadressil: piia@employers.ee

Loe edasi… »

Veoautode teekasutustasu seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on saatnud kooskõlastusringile veoautode teekasutustasu seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse, millega soovitakse alates 2018. aastast koguda üle 12-tonnistelt veoautodelt ajapõhist teekasutustasu. Arvamusi seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta ootame kommentaare aadressil raul.aron@employers.ee

Loe edasi… »
 
TASUB TEADA

Eesti Disainimeeskond tutvustab Eestit tutvustavaid veebilehekülgi

13. jaanuril esitleb Eesti Disainimeeskond Eestit tutvustavaid veebikeskkondi – uuendatud sisu, ülesehituse ja väljanägemisega Eestit tutvustavat veebikeskkonda estonia.ee ja Eesti brändi kodu brand.estonia.ee  

Loe edasi… »

Mobilitas Pluss toetab tippspetsialistide ettevõttesse toomist

Mobilitas Pluss programm toetab teadusmahukaid ettevõtteid välisriigist tulnud doktorikraadiga tippspetsialistide teadustööle palkamisel. Pakutav järeldoktoritoetus ja tagasipöörduva teadlase toetus katavad nii teadlase uurimisprojekti kui ka palgakulu, eeldades ettevõttelt viieprotsendilist omaosalust.

Loe edasi… »

Tööandjate Keskliiduga on liitunud neli ettevõtet

Tervitame Eesti Tööandjate Keskliidu kõige värskemaid liikmeid Harmet OÜ, Sirowa Tallinn AS, Gettone Group OÜ ja Finesta Baltic OÜ!

Loe lähemalt.. »
 
Jälgi meid Facebookis   
×