Tööandjate Keskliit

Sotsiaalministeerium kutsub tööelu seminaridele

„Viis aastat töölepingu seadust ja uuenduslikud abivahendid töökeskkonna parandamiseks“

Kehtiv töölepingu seadus jõustus 1. juulil 2009. aastal. Vaatamata viieaastasele kehtivusajale on nii tööandjad kui töötajad möönnud, et teadlikkus töösuhete regulatsioonist vajab parandamist.

Sotsiaalministeerium viib Euroopa Sotsiaalfondi toel läbi tööelu seminarid, mille käigus selgitatakse praktikas enim küsimusi tekitanud töölepingu seaduse teemasid:

  • Töölepingu sõlmimine
  • Töö- ja puhkeaeg
  • Töötasu
  • Töölepingu ülesütlemine

Jagatakse teadmisi ka kollektiivsete töösuhete regulatsioonist.

Lisaks parematele teadmistele töölepingu seadusest on võimalik tutvuda uute interaktiivsete abivahenditega töökeskkonna korraldamisel. Selle aasta alguses valmis Sotsiaalministeeriumil koostöös Ernst&Young Baltic AS-ga töökeskkonna töövahend, mis võimaldab mänguliselt läbi mõelda oma ettevõtte töökeskkonna kitsaskohad. Üritusel on kohal eksperdid, kelle käe all saab ka mängu proovida. Samuti tutvustatakse üritusel töövahendit Tööbik, mis on tasuta veebipõhine töövahend ettevõtte töökeskkonna korraldamiseks ning töötajatega seotud informatsiooni haldamiseks.

Seminarid toimuvad:

17. september kell 9.45-15.30, Viljandis;
18. september kell 9.45-15.30, Tartus;
22. september kell 9.45-15.30, Haapsalus;
23. september kell 9.45-15.30 , Pärnus;
24. september kell 9.45-15.30, Paides;
25. september kell 9.45-15.30 , Jõhvis (sünkroontõlkega vene keeles).

Osalema on oodatud töösuhete ja –keskkonnaga tegelevad tööandjate ja töötajate esindajad ning teised huvilised.

Seminarid on tasuta. Kohtade arv on piiratud.

Täpsem info ning registreerimine: http://tooelu.ee/et/uudised/680/sotsiaalministeerium-korraldab-tooelu-seminare

Lisaküsimuste korral võtta ühendust Anni Katkosild’iga: anni.katkosild@sm.ee või telefonil 6269 733.

Lugupidamisega
Anni Katkosild
Sotsiaalministeerium
Tööelu arengu osakond
Peaspetsialist
6269 733