Tööandjate Keskliit

“Arvestusala arengud 2014-2017” küsimustik

Hea tööandja!

Teil on võimalik osaleda Rahandusministeeriumi poolt korraldatud küsitluses „Arvestusala arengud 2014-2017“ . Küsitluse raames esitatud vastused annavad olulist infot selle kohta, millised on sidusrühma ootused arvestusala puudutavates küsimustes, milliseid küsimusi peab õigussüsteem lahendama, millele kaasa aitama, mida takistama ja mille takistamisest hoiduma. Küsimustik puudutab raamatupidamise korraldamist, majandusaasta aruande koostamist ja avaldamist, arvestusekspertide kutsesüsteemi uuendamist ning auditit ja ülevaatust.

Küsitlus on anonüümne ja käsitleb 17 Rahandusministeeriumi ettepanekut. Küsimuste vastamiseks kuluv aeg on orienteeruvalt üks tund. Küsimustele oodatakse vastuseid hiljemalt 2014. aasta 2. juuniks.

Küsitlus on kättesaadav järgnevalt aadressilt: https://www.surveymonkey.com/s/arvestusala_arengud_2014-2017

Täiendava info saamiseks pöörduge palun Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna töötaja Gaili Partsi poole (tel 611 3291, gaili.parts@fin.ee).