Tööandjate Keskliit

Toimunud seminarid

TÖÖANDJATE SEMINARISARI 2014 TOIMUNUD SEMINARID

LÄBIPÕLEMINE JA SELLE VÄLTIMINE

Esinejad: Külliki Koppel, PARE konsultant, Eesti Tarbijateühistute Keskühistu personalidirektor

Kuupäev: 25. november 2014, kell 10.00-12.30

Maht: 3 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Tööstress ja läbipõlemine
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid
 • Läbipõlemise ennetamise alased tehnikad ja nende rakendamine
 • Taastumine läbipõlemisest

 

EUROOPA LIIDU ISIKUANDMETE REFORM JA SELLE MÕJU EESTI ETTEVÕTJATELE

Koolitaja: vandeadvokaat Ave Piik advokaadibüroost Borenius

Kuupäev: 13. november 2014, kell 10.00-12.00

Maht: 1,5 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Räägime, mis on andmekaitse ja kuidas see igat ettevõtjat puudutab.
 • Lähemalt puudutame seda, kuidas muudab andmekaitsereform õigusraamistikku Euroopas ning mida reformiga kaasnevad muudatused tähendavad ettevõtjatele Eestis.
 • Toome praktilisi näiteid regulatsioonide mõjust ja praegustest kitsaskohtadest.

JUHATUSE LIIKME JA NÕUKOGU LIIKME VASTUTUS

Koolitaja: partner Karina Paatsi ja partner Margus Mugu advokaadibüroost Borenius

Kuupäev: 11. november 2014, 10.00-12.00

Maht: 2 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Tutvustame, millised on seadusest tulenevad juhatuse ja nõukogu liikme kohustused ja nende kohustuste rikkumisega kaasnev vastutus.
 • Ühtlasi selgitame, kelle ees ning millise aja jooksul juhatuse ja nõukogu liige vastutab.
 • Lisaks tutvustame juhatuse liikme vastutusega seotud viimase aja olulisemat kohtupraktikat.

 

KUIDAS PANNA KARJÄÄRIPLANEERIMINE ETTEVÕTTE EESMÄRGI NIMEL TÖÖLE?

Esineja: Ülle Matt, PARE juhatuse liige, AS Ericsson Eesti Tallinna Tehas personalijuht

Kuupäev: 4. november 2014, kell 10.00-12.30

Maht: 3 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Kuidas luua karjäärivõimalusi organisatsioonis
 • Meetodid ja võimalused töötajate karjääri planeerimiseks
 • Tööalane karjäär kui võimalus töötajate motiveerimiseks
 • Järelkasvu arendamisest ettevõtte jätkusuutlikkuse hoidmisel

TURGU VALITSEV SEISUND: PÕHIMÕTTED JA PRAKTILISED PROBLEEMID

Esinejad: vandeadvokaadid Rene Frolov ja Tanel Tark advokaadibüroost Tark Grunte Sutkiene

Kuupäev: 23. oktoober 2014, 10.00-12.30

Maht: 3 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Millal on ettevõtjal oluline turujõud ja nn turgu valitsev seisund? Kuidas seda praktilises elus nö kindlaks teha?
 • Mis piiranguid peab täitma ettevõtja, kel on kõrge turuosa või turgu valitsev seisund? Kas need piirangud kehtivad sellise ettevõtja kõikide toodete suhtes?
 • Turuvalitseja hinnakujundus – kas turuvalitseja peab kohtlema kõiki kliente ühtemoodi? Kui ei, siis milliseid hinnaerisusi ja/või allahindlusi ning kuidas saab praktikas teha?
 • Turuvalitseja hinnakujundus – kas seadus paneb turuvalitseja hinnale ja kasumlikkusele piiri või „mütsi“? Kui jah, siis kust see „piir“ praktikas jookseb ja kuidas seda arvutada?
 • Turuvalitseja ja eksklusiivne müük – millal lubatud ja millal mitte?
 • Turuvalitseja ja lepingukohustus – kas ja mis olukordades võib turuvalitseja keelduda kauba või teenuse müügist?

TÖÖJÕU RAHULOLU UURING

Esineja: Karin-Kitty Repson, PARE konsultant, AS Tallinna Vesi personali arendus- ja koolitusjuht ja Eva-Maria Kangro Psience OÜ

Kuupäev: 14. oktoober 2014, kell 10.00-12.30

Maht: 3 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Töötajate rahulolu-uuringute eesmärgid ja rakendusalad
 • Uuringu planeerimine ja läbiviimine
 • Uuringutulemuste analüüs ja kasutamine edasistes tegevustes
 • Töötajate rahulolu mõjutavad tegurid

SOTSIAALMEEDIA – USALDUS VS KONTROLL

Esinejad: partner Hannes Vallikivi advokaadibüroost Tark Grunte Sutkiene

Kuupäev: 7. oktoober 2014, 10.00-12.15
Maht: 2,5 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Töötaja õigused privaatsusele vs tööandja õigused
 • Konfidentsiaalne info ja ärisaladuse kaitse
 • Töötajate liikumisega seotud ohud, ettevõttele kuuluvate turunduskanalite ja maine kaitse.
 • Keelud töötajatele sotsiaalmeedia vms veebipõhise suhtluskanali kasutamisel, töötajate tegevuse jälgimine
 • Töötajate isikliku riistvara kasutamine ning ettevõtte andmete haldamine
 • Isikuandmete kaitse

 

TOOTLIKKUS JA TÖÖ TASUSTAMINE

Esinejad: Marén Penu, Baltika Group personalijuht, PARE konsultatsiooniteenuse juht ja Aleksandr Miina, (Lean Enterprise Estonia, TTÜ)
Kuupäev: 30. september 2014, kell 10.00-12.30
Maht: 3 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Tootlikkuse mõiste ja selle mõõtmine tootmises ja teeninduses (võtmemõõdikud ehk KPI-d)
 • Tootlikkuse muutujad ja mõjurid
 • Tootlikkuse eesmärkide määramine
 • Tootlikkus seos tasu- ja motivatsioonisüsteemiga

 

IT LAHENDUSED JA LEPINGUD EHK MIDA SILMAS PIDADA LEPINGUTE SÕLMIMISEL IT-TEENUSTE SISSEOSTUL?

Koolitaja: vandeadvokaat Ave Piik advokaadibüroost Borenius, IKT valdkonna juhtivkonsultant Mihkel Lauk PricewaterhousCoopers’ist
Kuupäev: 23. september 2014, 10.00-12.30
Maht: 3 akadeemiline tundi

Teemad:

 • Tutvustame, kuidas erinevaid ettevõtte äritegevuses asjakohaseid info- ja andmete kategooriaid kaitstakse.
 • Vaatame lähemalt, kuidas on muutunud õiguslike teemade fookus seoses IT-teenuste sisseostmise levikuga.
 • Samuti selgitame, millele pöörata tähelepanu seoses pilveteenuste lepingutega (tellija vs teenuse osutaja õigused, kohustused ja vastutus, andmete saatus lepingu lõppemisel jms).

MIKS JA KUIDAS RÄÄKITA EBAMUGAVATEL TERVISETEEMADEL?

Esinejad: Hannes Lents, Terve Eesti Sihtasutus juhataja
Kuupäev: 16. september 2014, 10.00-12.30
Maht: 3 akadeemilist tundi

Teemad:

Terve Eesti Sihtasutuse eesmärk on tuua päevavalgele just sellised terviseprobleemid, millest parema meelega pikemalt juttu ei tehta. Nii räägitakse tervise hoidmise kontekstis meelsamini liikumise vajalikkusest, oluliselt vähem aga liigsest alkoholi tarbimisest ning kaasnevatest kahjudest. Tööandjad on aga enam mõjutatud alkoholiprobleemidest, kui näiteks toitumisest tulenevatest tervisehädadest. Kuidas töökollektiivis avada ebapopulaarne aga vajalik terviseteema ning mida tööandjal sellest võita on, sellest seminar räägibki.

Saame omal nahal tunda ühte Alkoholisõltumatuse koolitust;

 • Räägime sellest, mis kasu on tööandjal tundlike terviseteemade tõstatamisest;
 • Kuidas seda teha nii, et vältida töötajate vastasseisu ja tagada positiivne tulemus;
 • Millised on erinevad võimalused vältida alkoholiga seotud riske töökohas ning toetada töötajate positiivse tervisekäitumise kujunemist.

PIIRIÜLESED JUHTIMISSTRUKTUURID KUI TÄNANE REAALSUS – VÕLU JA VALU?

Esinejad: partnerid Karin Madisson ja Kaupo Lepasepp ning vandeadvokaat Paul Künnap  advokaadibüroost Sorainen
Kuupäev: 9. september 2014, 10.00-12.30
Maht: 3 akadeemilist tundi

Teemad:

Partner Karin Madisson: Maatriksjuhtimise või äriüksuse põhise juhtimise problemaatika

 • töötajate töötamine mitmes riigis
 • maatriks ja äriüksuse süsteemide sobituvus äriühinguõigus süsteemi
 • juhtide vastutuse temaatika
 • aktsionäri juhiste järgimine ja aktsionäri poolne mõjutamine
 • tehingute tegemine aktsionäriga või gruppi ühinguga.

Vandeadvokaat Paul Künnap: Piiriüleste struktuuride maksuküsimused?

 • piiriülesest maatriksjuhtimisest tekkivad juriidilise isiku maksuresidentsuse ja püsiva tegevuskoha küsimused
 • juhtimisteenuse hinnastamine siirdehindade kontekstis
 • piiriülesed juhtimisteenused äriühingu sees ja äriühingute vahel.

 

TÖÖJÕU PLANEERIMINE

 

Esineja: Milvi Tepp, PARE juhatuse esimees, TTÜ professor
Kuupäev: 2. september 2014, kell 10.00-12.30
Maht: 3 akateemilist tundi

 

Teemad:
Tööjõu planeerimine kui elutähtis side äri- ja personalijuhtimise vahel: olla või mitte olla?

 • Inimressursi planeerimine kui juhtimistegevus
 • Lähenemised tööjõu plaanidele ja tööjõu planeerimisele
 • Miks, mida ja kuidas planeerida: erinevate tegurite mõju tööjõu planeerimisele praktikas
 • Tööjõu planeerimine kui tarneahela juhtimine – “just in time talent management”

 


MUUDATUSED KOLLEKTIIVSETE TÖÖSUHETE REGULATSIOONIS

Esineja: jurist Marek Sepp Eesti Tööandjate Keskliidust

Kuupäev: 11.veebruar 2014, 10.00-12.30

Maht: 3 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Kollektiivsete töösuhete seadusandlik raamistik
 • Ülevaade kollektiivsete töösuhete reformist
 • Kollektiivleping ja läbirääkimised
 • Lepitusmenetlus, streigiõigus
 • Miinimumteenused (avalikus huvis)


VÄRBAMINE JA TAUSTAUURING

Esinejad: vandeadvokaat ja partner Toomas Taube advokaadibüroost Tark Grunte Sutkiene, Meeli Villido, PARE konsultant,Keskkonnainspektsiooni personaliosakonna juhataja

Kuupäev: 18. veebruar 2014, 10.00-12.30 

Maht: 3 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Efektiivne värbamine ja valik – Milline on efektiivne värbamise ja valiku protsess? Millest koosneb? Millele erinevates etappides tähelepanu pöörata? Millega mõõta protsessi efektiivsust?
 • Taustauuringu teostamise õiguslikud aspektid

 Kellele: juhatuse liikmed, personalijuhid, juristid


RIIGIHANKED

Esinejad: partnerid Carri Ginter ja Allar Jõks, advokaadid Triin Väljaots, Veiko Vaske ja Kadri Härginen  advokaadibüroost Sorainen

Kuupäev: 25.veebruar 2014, kell 10.00-12.30

Maht: 3 akadeemilist tundi

Teemad:

Koolitusel võtame vaatluse alla uued riigihanke- ja kontsessioonide direktiivide eelnõud. Eesseisvate muudatuste olulisemad märksõnad on kvalifikatsiooni kontrollimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine, põhjendamatult madalad pakkumused ja hankelepingu muutmine. Uus regulatsioon mõjutab oluliselt hankijaid ja kõiki riigihangetest huvitatud ettevõtjaid.

Advokaadibüroo SORAINEN partner Carri Ginter jutustab kontsessioonide direktiivi valguses loo sellest, kuidas 2010. a turbomenetlusega keelati riigihangete seaduses in-house erandi rakendamine teenuste kontsessioonile. See on suurepärane näide Eesti õigusloome protsessist, kus asju otsustatakse huvigruppe kaasamata.

Triin Väljaots käsitleb eesseisvaid muudatusi põhjendamatult madalate pakkumuste regulatsioonis ning annab juhiseid selle kohta, kuidas alapakkumusi tuvastada.

Veiko Vaske selgitab millistel alustel on võimalik uue direktiivi valguses hankelepinguid muuta.

SORAINENi riigihangete valdkonna värskeim liige Kadri Härginen, eelneva 4-aastase kogemusega Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiõiguse osakonnas, räägib kõrvaldamise aluste osas tehtavatest muudatustest ning seni Eestis kõrvaldamise aluste rakendamist saatnud probleemidest.

Koolitusele paneb punkti SORAINENi partner Allar Jõks, kes juhib tähelepanu direktiivide ülevõtmisega kaasnevatele muudatustele siseriiklikus õiguses ning kuidas ettevõtjad peaksid kasutama oma õigust kaasa rääkida. 

Kellele:  finantsjuhid, müügijuhid, juhatuse liikmed, juristid


KONKURENTSI KAHJUSTAVAD KOKKULEPPED (KARTELLID) JA KEELATUD TEABEVAHETUS

Esinejad: vandeadvokaadid Rene Frolov ja Tanel Tark advokaadibüroost Tark Grunte Sutkiene

Kuupäev: 18. märts 2014, 10.00-12.30

Maht: 3 akadeemilist tundi

Teemad:

Põhireeglid suhetes konkurentidega:

Keelatud kokkulepped (sh hindade kooskõlastamine, kaubaturgude jagamine, kollektiivne boikott, müügimahtude kooskõlastamine)

Konkurentsikahjustav teabevahetus (sh diskussioon erialaliidus)

Põhireeglid suhetes tarnijate ja klientidega:Sanktsioonid ja Konkurentsiameti uurimisõigused

Edasimüügihinna kujundamine

Eksklusiivsuskokkulepped

Konkurentsikeelud 

Kellele: juhatuse liikmed, finantsjuhid, juristid


VÄLISTÖÖJÕUD JA RENDITÖÖJÕUD

Esinejad: vandeadvokaat ja partner Toomas Taube ja advokaat Aidi Kallavus advokaadibüroost Tark Grunte Sutkiene, Merle Raamat, Skypepersonalikonsultant

Kuupäev: 25. märts 2014, 10.00-12.30

Maht: 3 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Elamisloa taotlemine ja elamisõiguse registreerimine
 • Välis- ja renditööjõuga seonduvad õiguslikud küsimused (sh ülevaade, millise riigi õigus kohaldub ja millises riigis lahendatakse töövaidlused piiriülestes töösuhetes)
 • Välistööjõuga seotud maksuküsimused
 • Välis- ja renditööjõu kaasamine praktikas

 Kellele: juhatuse liikmed, personalijuhid, finantsjuhid, raamatupidajad, juristid

MIDA AJAKIRJANIK TEGELIKULT TAHAB?

EsinejaEesti Tööandjate Keskliidu kommunikatsioonijuht Lauri Linnamäe

Kuupäev: 1. aprill 2014, kell 10:00-13:30

Maht: 4 akadeemilist tundi

Teemad:

Meediaga suhtlemise oskusest sõltub tänapäeval  palju. Kui tead, kuidas meedia „töötab“ ja suudad meediasuhtluse muuta koostööks ajakirjanikuga, on Sul oluline konkurentsieelis nende ees, kes peavad ajakirjanikke vaenlaseks või tüütuteks segajateks.

Ajakirjaniku igapäevatööd tutvustades räägitakse teile uudisväärtusest ja ajakirjaniku ideaalidest. Selle kõrval on aga palju vastikult olmelist, mis suunab igapäevatööd rohkem, kui üllas paleus. Koolitus räägib ka sellest maha vaikitud poolest ning annab soovitusi sellega arvestamiseks.

Koolituse käigus saab teada:

 •  Kuidas meedia „töötab“ ja kuidas sünnivad otsused
 • Miks mõni asi jõuab lehte või telekasse ja teine mitte
 • Kuidas valmistuda intervjuuks
 • Milline sõnum „müüb“ ja kuidas oma sõnumit koostada
 • Mille poolest erineb majandusajakirjanik n-ö tavalisest?
 • Kas ja millal mind üritatakse „õnge võtta“?

Koolituse osaks muuhulgas praktilised harjutused ning koolitusel osalejate arv on piiratud.

Kellele: keskastmejuhid, väike- ja keskmiste ettevõtete juhid


PAINDLIKUD TÖÖSUHTED JA ERINEVAT TÜÜPI LEPINGUD

Esinejad: vandeadvokaat ja partner Toomas Taube ja advokaat Aidi Kallavus advokaadibüroost Tark Grunte Sutkiene, Jane Etverk, Hoolekandeteenused personalijuht

Kuupäev: 15. aprill 2014, kell 10.00-12.30

Maht: 3 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Millised on alternatiivid töölepingule? Millised riskid ja võimalused kaasnevad lepingu sõlmimisel nt juriidilise isikuga?
 • Kõikuvad töömahud ja projektipõhine töö – millal sõlmida tähtajaline tööleping ja mis on alternatiivid?
 • Mida pidada silmas kodukontoriga kaasnevate kulude katmisel?
 • Kuidas on korraldatud, vormistatud ja tasustatud töötamine puhkuse, haiguse jms ajal?
 • Paindlike töövormide ja erinevat tüüpi lepingute rakendamine praktikas
 • Kuidas juhtida kodus töötajaid ja mõõta nende tulemuslikkust ning tööaja kasutamist.
 • Kodus/välismaal töötavate töötajate ja kontoris töötavate töötajate tulemuslik koostöö

 Kellele: juhatuse liikmed, personalijuhid, finantsjuhid,  juristid

JÄTKUSUUTLIK ETTEVÕTLUS – KUIDAS SEE ENDA KASUKS TÖÖLE PANNA?

Esinejad: Indrek Alliksaar, KPMG Eesti; Marko Siller, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum; Maris Ojamuru, pikaajalise ja praktilise suurfirma jätkusuutliku ettevõtluse juhtimise kogemusega nõustaja; Agu RemmelgRagn-Sellsi juhatuse liige; Evely GorobinskiEricsson Eesti tööohutusjuht

Kuupäev: 22.aprill 2014, kell 10.00-13.30

Maht: 4 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Äriline kasu jätkusuutlikkuse mõtestatud juhtimisest
 • Olulisus eksportöörile ja allhankijale rahvusvahelisel turul
 • Võimalus tööjõuga seotud probleemide lahendamisel – tööandja maine, värbamine, produktiivsus, demograafiline kriis
 • Ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamine läbi sotsiaalse, keskkonna-alase ja majandusliku mõõtme
 • Jätkusuutlikku ettevõtlust puudutava regulatsiooni areng Euroopas ja Eestis

 Kellele: juhatuse liikmed, turundus- ja kommunikatsioonijuhid, personalijuhid, kvaliteedijuhid


TÖÖ- JA PUHKEAEG

Esinejad: vandeadvokaat ja partner Toomas Taube advokaadibüroost Tark Grunte Sutkiene, teavituse peaspetsialist-nõunik Niina Siitam Tööinspektsioonist

Kuupäev: 29. aprill 2014, 10.00-12.00

Maht:  2 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Ülevaade seadusest tulenevatest nõuetest töö- ja puhkeaja kohta
 • Tööaja kokkulepe muutuva töömahuga töökohtadel
 • Tasustamine tunnitasu alusel
 • Kuidas vormistada tööaeg perioodiks, kui tööd ei ole, aga mõlemad pooled on huvitatud, et töösuhe ja sotsiaalsed garantiid säiliks
 • Töö- ja puhkeaja seaduse rakendamine praktikas

 Kellele: juhatuse liikmed, personalijuhid, finantsjuhid, raamatupidajad, juristid


KUIDAS TASUSTADA JUHTI JA VÕTMETÖÖTAJAID EHK VÕTMETÖÖTAJATE OPTSIOONID JA MUUDE MOTIVEERIVATE LAHENDUSTE RISKID

Esinejad: partner Egon Talur advokaadibüroost Borenius, Urmas Orula, Tark ja Palk juhataja

Kuupäev: 13. mai 2014, 10.00-12.30

Maht: 3 akadeemiline tundi

Teemad:

 • Tutvustame, millised on võimalused, mida ettevõtjad oma juhtide ja teiste võtmetöötajate motivatsiooni tõstmisel ja hoidmisel kasutavad ja soovivad kasutada ning selgitame nende võimalustega seotud maksutagajärgi ja –riske.
 • Ühtlasi selgitame, milliseid tehinguid olenevalt eesmärkidest ja spetsiifilisematest nõudmistest võiks tööandja kaaluda.
 • Samuti toome näiteid tüüpilisemate situatsioonide kohta, kus maksuhalduriga on erimeelsused tekkinud ning mida tuleks arvesse võtta osalusoptsioonide andmisel või muude motivatsioonipakettide väljatöötamisel.

Kellele: juhatuse ja nõukogu liikmed, personalijuhid, finantsjuhid, juristid, alustavate ja väikeettevõtjate omanikud

AKTUAALNE MAKSUÕIGUSES

Esinejad: partner Kaido Loor ja advokaat Tanel Molok advokaadibüroost Sorainen

Kuupäev: 20. mai 2014, kell 10.00-11.30

Maht: 2 akadeemilist tundi

Teemad:

 • Ülevaated viimase poolaasta jooksul toimunud muudatustest maksudes
 • Ülevaade maksukeskkonda mõjutavatest muudatustest
 • Menetluses olevad muudatused ning nende võimalik mõju
 • Koolituse teemad täpsustuvad enne koolituse toimumist. Esimesel poolaastal räägime näiteks teemadel:
  • kinnisvarainvesteeringute maksuplaneerimine
  • OÜ-tamine ehk ühemehefirmade kasutamine juhtimisteenuse osutamisel

Kellele: raamatupidajad, finantsjuhid, juhatuse liikmed

 

ÄRISALADUSE, KONKUREERIMISE JA INTELLEKTUAALSE OMANDI KAITSE TÖÖSUHTES

Esinejad: partner Karina Paatsi ja  vandeadvokaat Liina Jents advokaadibüroost Borenius

Kuupäev: 27. mai 2014, 10.00-12.00

Maht: 2 akadeemilist tundi

Teemad:

Väga sageli saavad töötajad oma töökohustusi täites teada tööandja tegevusega seotud olulist teavet, mille avalikustamisest kolmandatele isikutele, eelkõige konkurentidele ei ole tööandja huvitatud ning mis võib tekitada tööandjale olulist kahju.

Selgitame, kas ja kuidas saab tööandja oma äri- ja tootmissaladusi kaitsta ning keelata töötajal tööandjaga konkureerimine.

Samuti tutvustame, miks on oluline lisaks seaduses toodud regulatsioonile kaitsta täiendavalt tööandja huve töötaja poolt intellektuaalse omandi objektide loomisel ning mil moel seda teha saab.

Kellele: juhatuse liikmed, personalijuhid, finantsjuhid, juristid


SUHTLEMINE RIIGIGA

 

Esinejad: partner Allar Jõks advokaadibüroost Sorainen

 

Kuupäev: 3. juuni 2013, 10.00-12.30

 

Maht: 3 akadeemilist tundi

 

Teemad:

 

Ettevõtjatel on sadu muresid suhetes riigiga ja sobiva lahenduse kiire leidmine on äri seisukohalt elulise tähendusega. Koolitus keskendub sellele:

 • Kuidas kasutada oma õigusi nii õigusloomes kui ka õiguse rakendamisel. Kirumine seadust paremaks ei tee, kuid õigeaegne professionaalne sekkumine küll.
 • Kuidas ära hoida seadusemuudatusi mis ebaproportsionaalselt riivavad ettevõtlusvabadust.
 • Kuidas lahendada probleeme riigiasutustega ja kuidas rakendada avaliku arvamust suhtlemisel riigiasutustega

 

Kellele: juhatuse liikmed ja nõukogu liikmed,  juristid

 

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×