Tööandjate Keskliit

Konkurss Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgile ja brändile 2008. a.

Konkurss Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgile ja brändile 2008. a.

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Puuetega Inimeste Koda kuulutavad välja “Puuetega inimeste sõbraliku tööandja” konkurssi. Konkurss toimub kolmandat aastat ning konkursi raames saab kandideerida nii puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgile kui ka brändile. Kandideerimisavaldusi saab esitada 22. jaanuarini 2009.

Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgi ja brändi kasutamisõiguse pidulik üleandmine toimub Tööandjate Keskliidu ja Puuetega Inimeste Koja korraldatud ühisüritusel.

HEAsuurem.jpg

Hea Ettevõtte Autasu on lihtsalt h.e.a. sellepärast, et headus peitub väikestes asjades.
See on lihtne, selge ja soe tunnustus ettevõtjale, kes loob võrdselt head töötingimused kõigile inimestele.

Märgil kujutatud inimfiguuride värvid on erineva tugevusega. Enamasti märgatakse puudega inimese juures esmapilgul puuet. Osad, aga näevad ka seda, et samal ajal kompenseerib keha või meel puude muul moel mitmekordselt või suudab inimene seda teiste inimeste kaasabil. See, kumba poolt märgist nähakse, sõltub juba vaatajast.

Koos moodustavad inimesed täiusliku terviku ehk toimiva kollektiivi ja ühiskonna, mis püsib ennekõike headel inimestel ja headel ettevõtetel.

H.E.A märgi näol on tegemist hea ettevõtte autasuga, mis on tunnustuseks tööandjale, kes pakub tööd või praktikakohti puuetega inimestele.

Märgi saamiseks peab tööandja:

  • Olema olnud tööandjaks vähemalt 1 aasta võimalikult paljudele puuetega inimestele, soovitavalt mitte vähem kui kahele puudega inimesest töötajale,
  • Või olema praktikabaasiks võimalikult paljudele puuetega inimestele,
  • Pakkuma sobivaid töötingimusi puuetega inimestele (töökoha kohandamine, ajaline vastutulek, kodus töötamine vms),
  • Pakkuma puuetega inimestele nende võimetele ja oskustele vastavat tööd, arvestades, et enamike puuete osas saab inimene teha erinevat tööd ning oluline on vältida stereotüüpide kinnistumist,
  • Pakkuma puuetega töötajatele soovide ja võimete kohaseid koolitus- ja arenguvõimalusi,
  • Esitama konkursile avalduse märgi saamiseks.

Kaubamärgiga h.e.aHingega Ehe Asi on ettevõttel võimalik märgistada tooteid, mille valmimisel on olnud oluline osa puuetega inimestel ning aidata sel moel tarbijal kergemini märgata puuetega inimeste kaasabil valminud tooteid.

Kaubamärgi Hingega Ehe Asi (brändi) saamiseks peab tööandja:

  • Tootma toodet tööjõuga, kus 30% ettevõtte kogutööjõust moodustavad puuetega inimesed,
  • Olema pakutavat toodet või teenust tootnud juba vähemalt 1 aasta,
  • Esitama konkursile avalduse brändi kasutamiseks.

Kriteeriumid Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgi ja brändi taotlejatele
Konkursil osalemise avaldus

Lisainfo:
6999304/5054570
eve@tooandjad.ee
Eve Päärendson
Eesti Tööandjate Keskliit

5014164
melis@hot.ee
Meelis Joost
Puuetega Inimeste Koda

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×