Tööandjate Keskliit

Equal projekt: paindlikud töövormid – parimad võimalused töö- ja pereelu ühildamiseks

 

Eesti Tööandjate Keskliidu ja partnerite projekt:

 

CB_logo_web.jpg

Choices & Balance

Vaata projekti kodulehekülge: http://www.cb.ee

Paindlikud õppe- ja töövormid – töö- ja pereelu ühildamise parimad võimalused
Flexible forms of training and work – best practices of reconciling family and professional life

Equal_logo_web.jpg EUflagweb.jpg

Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi alaprogrammist Equal, mille eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö abil uute tegevusvaldkondade väljatöötamine ja testimine kõikvõimaliku tööturuga seotud tõrjutuse, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse vastu võitlemiseks.

PROJEKTI KIRJELDUS

Eesmärk: töö- ja pereelu ühildamise võimaluste parandamine nii meestele kui naistele

Sihtrühm: tööturult kõrvale jäänud lapsevanemad

Kestus: jaan. 2005 – dets. 2007

Maksumus: 6 miljonit krooni


PARTNERID

JUHTPARTNER: Eesti Tööandjate Keskliit

PARTNERID:
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
Poliitikauuringute Keskus PRAXIS
Rahvastikuministri büroo
SA Eesti Õiguskeskus (EÕK)
Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool ja Karjäärinõustamiskeskus
Ämmaemandate Ühing (Perekool)

JÄRELEVALVEKOMITEES lisaks partneritele:
Soolise võrdõiguslikkuse büroo sotsiaalministeeriumi juures
Tööturuameti tööturuteenuste ja töötu sotsiaalse kaitse osakond (Patrick Rang, asendaja nõunik Elo Parveots)

EKSPERDID:
Ave Kala
– Eesti Energia personalijuht
Koit Luus – Eesti Maksumaksjate Liidu kommunikatsioonijuht
Katrin Reimann – Past ja Partnerid Suhtekorraldus OÜ
Väino Tälli – Varamiespalvelu OÜ


TEGEVUSED

TAUSTAUURING: töö- ja pereelu ühildamist soodustavad ja pärssivad tegurid

 • Seadusandlikud aspektid
 • Majanduslikud tegurid
 • Tööandjate ja sihtgrupi hoiakud

KAMPAANIA: töö- ja pereelu ühildamise võimaluste parandamiseks ja paindlike töövormide laiemaks levikuks

 • Ettepanekud ja lobitöö seaduste muudatusteks
 • Tööandjate parimate praktikate propageerimine
 • Tööandjate, sihtgrupi ja avalikkuse hoiakute mõjutamine

BAASKOOLITUS- JA NÕUSTAMISPROGRAMM: Värskenduskoolitus tööturule naasmise hõlbustamiseks

 • Vastavalt sihtrühma vajadustele
 • Paindlikud koolitus- ja nõustamisvormid
 • Vastavalt tööandjate ootustele (tööandjatest eksperdid)
 • Õppematerjali väljatöötamine

PILOOT: koolitus- ja nõustamisprogrammi katsetus

 • 50 inimese koolitus ja nõustamine
 • Tulemuste üleandmine tugistruktuuridele ja konsultantidele (potentsiaal kaardistatakse projekti algusjärgus)
 • Programmi tutvustamine tööandjatele
Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×