Tööandjate Keskliit

26.08.2008 Töökohapõhise õppevormi (õpipoisikoolituse) rakendamine kutseharidussüsteemis

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE (ÕPIPOISIKOOLITUS) – UUS JA PAINDLIK KUTSEÕPPEVORM

SEMINAR SOTSIAALSETELE PARTNERITELE

Lugupeetud koostööpartnerid

Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel rakendab Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove projekti “Töökohapõhise õppevormi (õpipoisikoolituse) rakendamine kutseharidussüsteemis”.
Projekti eesmärk on kutseõppe korraldamise paindlikumaks muutmine ja uute kutseõppe võimaluste loomine läbi töökohapõhise õppevormi.

Alates 2006.a kehtima hakanud Kutseõppeasutuse seaduse muudatus sätestab uue õppevormina ka töökohapõhise õppe (õpipoisikoolituse).
Töökohapõhise õppe rakendamise kord kinnitati haridus- ja teadusministri määrusega 21. märtsil 2007.a., mille alusel hakkab edaspidi toimuma kutseõppe andmine töökohapõhises õppevormis.

Ootame Teid osalema õpipoisikoolituse hetkeseisu ja edaspidiseid arenguid tutvustavale seminarile 26. augustil 2008 kell 11:00 – 15:00 Tallinnas, Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis, aadressiga Tõnismägi 2.

Palume oma osalemissoovist teada anda hiljemalt 21. augustil 2008.a e-posti aadressil kristel.jaakson@innove.ee või telefonil 699 8050.

Lugupidamisega

Tõnis Arvisto
Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuse Innove juhatuse liige

PÄEVAKAVA

11.00 – 11.05 Avasõnad, Tõnis Arvisto, SA Innove 
11.05 – 11.30 ESF õpipoisikoolituse projekti tulemused
                       Maret Tammerand, SA Innove

11.30 – 12.20 Ülevaade projektist saadud kogemusest ja koolidelt ning ettevõtetelt saadud
                       tagasisidest läbiviidud külastuste ja projekti mõju-uuringu põhjal,
                       Malle Päeva, SA Innove

12.20 – 13.20 Lõuna

13.20 – 13.40 Töökohapõhise õppevormi rakendamise seaduslik raamistik. Õpipoisikoolituse
                       potentsiaal täiskasvanukoolituses ning noorte esmases õppes.
                       Kalle Toom, Haridus- ja Teadusministeerium

13.40 – 14.00 Juhendajate koolitusest – kogemused ja järeldused, 
                       Kristi-Jette Remi, Tööandjate Keskliit

14.00 – 14.20 Programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” tegevused ning
                       seosed töökohapõhise õppe rakendamisega,
                       Riiklik  Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

14.20 – 14.40 Ettevõtja poolne nägemus õpipoisikoolitusest,
                       Tiiu Vilms, Pirita Top Spa

14.40 – 15.00 Arutelu

innove_logo.gifRAK_vertikaalne_varviline_1.jpg