Tööandjate Keskliit

Teavitus

Kommunikatsioon ja teavitus

Programmi kommunikatsioonitegevuste käivitamiseks toimus 12.-13. märtsil 2009 ettevõtlusorganisatsioonide (EVOd) ajurünnak Sagadis, kus määratleti kommunikatsioonivaldkonna ühised eesmärgid ja võimalikud tegevused. Kommunikatsioonivaldkonna tegevuste ellu viimiseks korraldati konkurss, mille võitis Hill&Knowlton. Tegevuste koordineerimiseks moodustati juhtrühm ettevõtlusorganisatsioonide ja Hill&Knowltoni esindajatest.

Hill&Knowltoni kommunikatsiooniprogramm EVOdele käivitus 2009. aasta mai II poolel ning kestab 2010. aasta oktoobrini. Programm näeb ette tegevusi, mis on suunatud EVOde kommunikatsiooni tugevdamisele. Projekti esimese poolaasta jooksul on korraldatud kommunikatsioonikoolitus, enamikus EVOdes on läbi viidud kommunikatsioonianalüüsi vestlused, millest lähtuvalt on koostatud suunised kommunikatsiooni planeerimiseks. Samuti on käivitatud jooksev kommunikatsioonitugi, mis võimaldab EVOdel saada konsultantide nõu igapäevastes teavitustegevuse küsimustes.

Kommunikatsiooniprogramm näeb ette järgmisi tegevusi: 

1. Kommunikatsioonikoolitus EVOde juhtidele

Juuni 2009

2. Ajurünnakud igas EVOs kommunikatsioonifookuste paikapanemiseks või olemasolevate kommunikatsiooniplaanide ülevaatamiseks

August-november 2009

3. EVOde kommunikatsiooniplaanide koostamise või edasiarenduse nõustamine

August-november 2009

4. EVOde ühiste kommunikatsioonitegevuste ajurünnak ja tegevuskava koostamine

Detsember 2009-jaanuar 2010

5. Helpdeski käivitamine EVOde nõustamiseks kommunikatsioonialastes küsimustes

Oktoober 2009

6. EVOde ja ametnike kontaktide loomise üritus

November 2009

7. Kohtumised EVOdes kommunikatsiooniplaanide täitmise analüüsimiseks

Jaanuar-veebruar 2010

8. Kontaktide loomise üritused ajakirjanikega (3)

Jaanuar-märts 2010

 

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×