Tööandjate Keskliit

Eesmärgid

Üldeesmärk

Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda ja seeläbi suurendada nende elluviimise efektiivsust.

Alaeesmärgid

Ettevõtlusorganisatsioonide ja riigi koostöö tugevdamine läbi sotsiaalpartnerite teadmiste ja oskuste tõstmise poliitika kujundamise protsessist, sh eelnõude mõjude analüüsimine, läbirääkimisoskused, riigi toimimine jms.

Ettevõtlusorganisatsioonide võimekuse tõstmine läbi haldussuutlikkuse analüüsi, strateegilise planeerimise ja juhtimisalaste teadmiste tõstmise ning parimate praktikate vahetamise.

Ettevõtjate suurem kaasatus läbi ettevõtlusorganisatsioonide värbamisalaste teadmiste ja oskuste tõstmise, koostöö edendamise ja pakutavate teenuste arendamise.

Ettevõtjate ühisseisukohtade kuuldavaks tegemine läbi organisatsioonide kommunikatsioonialaste teadmiste ja oskuste tõstmise ning koostöövõrgustike arendamise.

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×